DI - Organisation for Erhvervslivet

DANMARK SKAL UDVIKLES TIL EN VÆKSTNATION

Pressemeddelelse   •   Sep 22, 2010 10:58 CEST

DI fremlægger i dag et inspirationskatalog med i alt 100 forslag til, hvordan vi stopper Danmarks nedtur og bringer Danmark tilbage blandt verdens rigeste nationer.

Kernen i kataloget er 23 forslag, der samlet set kan lukke hullet i de offentlige budgetter og øge Danmarks årlige vækst med 1 procentpoint.

De 23 forslag omfatter nedsættelsen af en offentlig udgiftskommission, reformer af arbejdsmarkedet, lavere selskabsskat samt flere investeringer i forskning og infrastruktur.

Danmarks udfordringer er så alvorlige, at det kræver handling nu, hvis ikke vi skal ende som en udkantsregion i Europa med udsigt til lavvækst og 70 år med uafbrudte offentlige underskud. DI har ikke det endelig svar. Men som det fremgår af inspirationskataloget, kræver det nogle gennemgribende beslutninger og reformer at vende udviklingen, siger DI’s adm. direktør Hans Skov Christensen.

Hvis Danmark havde haft en vækst på højde med OECD-området i 2000-2008, ville vores BNP have været 8,5 pct. højere i 2008. Det svarer i runde tal til 150 mia. kr.  Det havde betydet ca. 30.000 kr. mere til privat forbrug for en gennemsnitlig husstand – efter skat. Og der ville have været ca. 40 mia. kr. mere til offentlig service som skoler, ældrepleje og sundhed.

Den politiske debat i Danmark har alt for længe handlet om fordeling – nu er det tid til udvikling. Hvordan udvikler vi Danmark til en vækstnation, så vi skaber den velstand, som kommer hele samfundet til gode. Det er stadig muligt med en ambitiøs udviklingsdagsorden, siger DI’s adm. direktør.

Sammen med inspirationskataloget præsenterer DI en omfattende vækstudredning, som afdækker de udfordringer og muligheder, Danmark står over for.

Selv ikke, hvis vi med det samme gennemførte de 23 forslag, vil det bringe Danmark tilbage i top 10 over verdens rigeste nationer. Derfor fremlægger vi yderligere 77 forslag, som alle vil bidrage positivt til et Danmark i vækst. Men der er afgørende behov for at få vækstdebatten i gang og bringe alle forslag frem i lyset, siger Hans Skov Christensen.

DI’s Erhvervspolitiske Topmøde 2010 den 28. september markerer derfor samtidig startskuddet for en etårig landsdækkende vækstkampagne, som skal indsamle ideer og bidrag fra landet over.

Vækst er ikke bare et anliggende for erhvervsledere og politikere. Vi ønsker at skabe forståelse og debat om det, vi kalder ”den gode cirkel” – nemlig, at der er en klar sammenhæng mellem et stærkt erhvervsliv og et rigt samfund. Og vi ønsker at diskutere med borgere, politikere og andre organisationer, hvordan vi udvikler Danmark, inden lavvæksten og underskuddet bider sig endegyldigt fast, siger Hans Skov Christensen.

Yderligere oplysninger kan fås hos pressechef Rolf Ejlertsen på 3377 3736 eller 2220 4923.

Nyheder fra DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010