PwC Danmark

​Danmark taber terræn i europæisk skattekonkurrence

Pressemeddelelse   •   Nov 17, 2016 10:41 CET

Ud af 32 europæiske lande ligger Danmark helt nede på en 27. plads, når det skal måles, hvor gunstig beskatningen af selskabers overskud er i de enkelte lande. Det viser en undersøgelse af skattebetalingen i SMV-selskaber ”Paying Taxes 2017” fra PwC og World Bank Group. Undersøgelsen fastslår, at danske selskaber afleverer 19 % af deres overskud til staten. Dermed placerer Danmark sig blandt de europæiske lande, der beskatter selskaber hårdest.

Undersøgelsen ”Paying Taxes 2017” er foretaget for ellevte gang. Den måler skattebyrden for små og mellemstore virksomheder på tre parametre: Den samlede skattebetaling, tiden brugt på at efterleve skattelovgivningen og antallet af skatteindbetalinger.

Den egentlige skattebetaling
Vi ser ofte sammenligninger af europæiske skatteniveauer baseret på de enkelte landes officielle skatteprocenter for selskabers beskatning. Sådanne sammenligninger siger imidlertid intet om den egentlige skattebetaling, som et selskab udsættes for. De giver derfor ikke et sammenligneligt billede på skatteomkostningen for virksomheder i de lande, vi normalt sammenligner os med.

I Paying Taxes indgår virksomhedernes faktiske skattebetaling, hvorved virksomhedernes beskatningsgrundlag også inddrages. Hvis et land har en høj selskabsskatteprocent, men omvendt gode fradragsmuligheder, reduceres den faktiske skattebetaling. Og omvendt vil afgifter, der pålægges virksomheden, øge den faktiske skattebetaling. Det er den faktiske skattebetaling, der kræver likviditet af virksomheden - likviditet, der ellers kunne investeres i virksomheden.

Ser man på den faktiske skattebetaling af selskabernes overskud, har Danmark det syvende højeste skattetryk ud af de 32 europæiske lande, der indgår i undersøgelsen (EU og EFTA). Danmark er placeret blandt den fjerdedel, der betaler den højeste selskabsskat. Det er endda i den fjerdedel, hvor skatteniveauet er markant højere end i de øvrige lande.

Tiltrækning af investeringer
Det er uomtvisteligt, at størrelsen af skattebetalingen er en af de parametre, som indgår i beslutningen om, hvorvidt en virksomhed ønsker at etablere sig i Danmark.

”Danmarks placering i undersøgelsen gør ikke ligefrem Danmark til et første valg, når man ser på den faktiske skattebetaling. I forhold til sidste års undersøgelse er Danmark rykket to pladser tilbage og befinder sig blandt de få lande, som har en markant højere faktisk skattebetaling end de øvrige europæiske lande. Faktisk må man konkludere, at Danmark taber terræn,” siger Jan M. Huusmann, partner og direktør i PwC. Han fortsætter:

”Inddrager man undersøgelsens to andre parametre, klarer Danmark sig bedre. Når det gælder den tid, der bruges på at efterleve skattelovgivningen, ligger Danmark i den gode ende af midterfeltet. Og i forhold til antallet af skattebetalinger ligger Danmark omkring midten.”

Selv om Danmark er relativt godt placeret, når man kigger på de administrative byrder i forbindelse med skatteindbetalinger, bør Danmark hele tiden stræbe efter yderligere effektivisering.

Om Paying Taxes 2017
Paying Taxes 2017 er lavet i et samarbejde mellem World Bank Group og PwC. Den afdækker skattesystemerne i 190 lande for kalenderåret 2015.

Undersøgelsen opgør alle de skatter og afgifter, som en mellemstor virksomhed skal betale i et givent år. De opgjorte skatter og afgifter omfatter selskabsskat, arbejdsgiverbetalte sociale og andre afgifter, ejendomsskat, beskatning af salg af fast ejendom, udbytteskat, kapitalindkomstskat, beskatning af finansielle transaktioner, renovation, bil- og vejskat samt andre småskatter eller -afgifter.

I Paying Taxes 2017 sættes der endvidere fokus på både betydningen af stigende indirekte skatter og CSR. Begge emner, der bør påkalde sig opmærksomhed.

Om PwC
PwC er et af verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshuse. I
Danmark er vi markedsledende, og vores vision er at skabe værdi for vores
relationer. I Danmark samarbejder godt 1.900 PwC’ere fra 15 kontorer hver dag
om at hjælpe vores kunder med deres succes, og de trækker på et netværk med
mere end 200.000 kolleger fra hele verden. Succes skaber man sammen med andre.