Klima- og Energiministeriet

Danmarks grønneste byer gør status

Pressemeddelelse   •   Nov 04, 2010 09:20 CET

Klima og energiminister Lykke Friis mødes i dag med de danske Energibyer for at, markere to års godt arbejde. Mødet bliver samtidigt en markering af starten på det fælles nordiske Energikommuneprojekt.

Siden 2008 er der udnævnt seks danske byer Energibyer – Albertslund, Herning, Kolding, København, Skive og Århus, som alle aktivt har været med til at sætte fokus på energieffektivisering og den grønne vækst. Ifølge klima- og energiminister Lykke Friis er det et stort skridt i den rigtige retning, når Danmark skal blive uafhængig af fossile brændsler

”Regeringens langsigtede mål er, at vi på sigt skal gøre os uafhængige af fossile brændsler. Indsatsen skal primært ske ad to veje. Dels ved energibesparelser og dels ved omlægning til vedvarende energi i energiforsyningen. Her spiller byerne en nøglerolle, da vi ved, at hovedparten af verdens energiforbrug og CO2-udledning stammer fra byer."

Arbejdet med klima- og energiforbedringer stopper dog ikke i byerne, fordi det formelle samarbejde mellem Energibyerne og Klima- og Energiministeriet afsluttes. Der vil fortsat være fokus på det grønne område i de seks Energibyer. Samtidig giver det nye fælles nordiske projekt ”Nordisk Energikommune” mulighed for at forsætte arbejdet. Lykke Friis mener, at det er et projekt, der er stærkt inspireret af Energibyerne.

”Jeg har netop på et energiministermøde i Nordisk Ministerråd skudt et nyt nordisk Energikommune projekt i gang. Dette projekt, som i høj grad er inspireret af det danske Energibyprojekt, sigter på at sætte skub i det lokale klima- og energirelaterede arbejde i nordiske kommuner.”

For at blive udnævnt til Energiby har kommunerne opfyldt 10 specifikke kriterier og har gjort en særlig indsats på fem områder, der alle har udmøntet sig i konkrete projekter og planer. Klima- og Energiminister Lykke Friis håber, at byerne også i fremtiden vil være dagsordensættere og sikre den høje danske standard for lokale klima- og energiløsninger.

LÆS MERE OM KRITERIER OG INDSATS HER

”Indsatsen på lokalt niveau bliver afgørende, og kommunerne kommer derfor til at spille en vigtig rolle. De officielle danske Energibyer har demonstreret, hvordan kommuner via en bredspektret og målrettet indsats kan opnå store energibesparelser og nedbringe CO2-udledningen – Energibyerne er danske frontløbere på klima- og energiområdet.”

For yderligere information kontakt:
Jesper Zølck Felbo (Klima- og Energiministeriet) – Tlf. 50 87 48 81
Ulla Vestergaard Rasmussen (Energistyrelsen) Tlf. 33 92 75 71