Dansk Byggeri

Dansk Byggeri glæder sig over nyt videncenter

Pressemeddelelse   •   Okt 13, 2010 09:47 CEST

Dansk Byggeri forventer, at nyt videncenter for digitalisering og effektivisering i byggeriet vil sikre et kvantespring i udviklingen af erhvervet.

- For os er det vigtigt, at arbejdet i videncentret har fuld opbakning fra hele byggeerhvervet og at alle aktører deltager i arbejdet som ligeværdige partnere. Dansk Byggeri indgår i arbejdet med henblik på, at der kan etableres brede resultater inden for digitalisering, der kan implementeres i såvel store som små virksomheder. Dermed sikres sammenhæng gennem hele værdikæden og forbedring af produktiviteten i hele erhvervet, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, i en kommentar til, at Danmarks Vækstråd har anbefalet iværksættelsen af et Videncenter for digitalisering og effektivisering i byggeriet. 

Der er bevilget 67 mio. kroner til videncentret, og Dansk Byggeri har forventninger om, at der med bevillingen kan tages et kvantespring i udviklingen af digitaliseringsprocessen. Gennem centrets arbejde med at skabe fælles standarder og strukturer kan der for alvor skabes et godt fundament for de enkelte aktørers egen udvikling og optimering af produkter og processer til gavn både for alle involverede aktører i en byggesag og ikke mindst for bygherren som kunde. 

- Vi har med glæde noteret os, at anbefalinger om at udviklings- og implementeringsarbejdet tager udgangspunkt i værdianlyser er indarbejdet i præmisserne for Videncentrets arbejde. Netop med indledende værdianalyser i forhold til de enkelte udviklingstiltag sikrer vi os, at arbejdet kan give resultater, der kan bruges i praksis af virksomhederne og ikke bare ender som fine rapporter på boghylden, siger Michael H. Nielsen. 

Yderligere oplysninger:
Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri, telefon 72 16 01 75
Henriette Døssing, pressekonsulent, Dansk Byggeri, telefon 72 16 02 84