DI - Organisation for Erhvervslivet

Dansk energipolitik kræver globalt udsyn

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 09:15 CET

Danmark bringer sin styrkeposition på energiområdet i fare, hvis vi nedprioriterer forskning og udvikling inden for nye og eksisterende energiteknologier. Det understreger DI i en kommentar til den seneste rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd.

- Det er helt centralt for Danmarks vækstmuligheder, at vi satser på forskningsflagskibe, der forstærker de erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner, vi har opbygget i Danmark. Det gælder ikke mindst på energiområdet, hvor ambitionen om et samfund uafhængig af fossile brændsler kun kan indfries gennem en ambitiøs satsning på forskning og udvikling, siger direktør Lars B. Goldschmidt, DI.

Han bakker op om formandskabets vurdering, at der er behov for en højere forskningspolitisk prioritering af miljøområdet.

- Både på miljø- og energiområdet står vi med store samfundsmæssige udfordringer, som uundgåeligt vil påvirke rammerne for virksomheder verden over. Heldigvis står Danmark i dag stærkt på begge områder. Men det er helt afgørende, at vi prioriterer forskningsindsatsen på begge områder, så vi styrker og udbygger Danmarks kompetencer inden for energi- og miljøteknologi, siger DI-direktøren.

Det Miljøøkonomiske Råd behandler også de danske klimamål i sin rapport. DI vurderer, at det er afgørende, at den danske klimapolitik har et internationalt udgangspunkt.

- Man kan ikke se den danske klimapolitik i et snævert nationalt perspektiv. Dansk enegang i klimapolitikken vil kun føre til, at investeringer og produktion løber uden om Danmark, og CO2-udslippet i stedet øges i andre lande. Klimapolitikken, herunder CO2- og energiafgifter, skal være vækstskabende. Både for de virksomheder der bruger energi og for de virksomheder, der kommercielt lever af energi- og klimaområdet. Ellers når vi klimamålet på en meget kedelig måde med tab af arbejdspladser til følge, siger direktør Lars B. Goldschmidt.