Dansk Erhverv

Dansk Erhverv vinder sag om ulovlig udeblivelse

Pressemeddelelse   •   Feb 15, 2011 10:30 CET

Hjemsendt medarbejder nægtede at møde på arbejde, fordi han betragtede sig som uretmæssigt bortvist. Retten afviste kravet på løn i opsigelsesperioden.

Sagen
Sagen drejede sig om en medarbejder, der var ansat som restaurationschef på en mindre kro på Sjælland.

Den 20. august 2009 skulle medarbejderen – ifølge hans egen forklaring – møde kl. 11. Ifølge Dansk Erhvervs medlem skulle han møde kl. 10.30.

Da han møder kl. 11, kommer parterne op at skændes på grund af uenigheden om det planlagte mødetidspunkt.  Herefter blev restaurationschefen sendt hjem, fordi der var meget stor travlhed, og ejeren var selv gået i gang.

Da restaurationschefen skulle møde igen kl. 17 samme dag, ringede arbejdsgiveren ham op for at sikre sig, at han havde tænkt sig at møde ind på det aftalte tidspunkt.

Under denne telefonsamtale tilkendegav restaurationschefen, at han ikke kom igen, da han jo var bortvist.  Han tilbød ikke at genoptage arbejdet.

Herefter lagde restaurationschefen sag an mod arbejdsgiveren og påstod sig berettiget til løn i opsigelsesperioden på grund af uretmæssig bortvisning.

Ikke bortvisning, men ulovlig udeblivelse
Retten fastslår indledningsvist, at når der mellem parterne er uklarhed om, hvordan en episode - her et skænderi - skal opfattes, påhviler det arbejdsgiveren at præcisere, hvordan episoden skal forstås.

Retten fandt, at arbejdsgiveren i denne sag havde opfyldt denne forpligtelse ved at ringe til lønmodtageren og oplyse, at den pågældende skal møde igen samme dag.

Herefter har restaurationschefen ikke haft grund til at betragte sig som bortvist.

Derfor frifindes arbejdsgiveren.

Medarbejderen blev dømt til at betale erstatning

Endvidere dømmer retten  restaurationschefen til at betale en erstatning til arbejdsgiveren svarende til en halv måneds løn, fordi restaurationschefen ulovligt udeblev fra sit arbejde.

Dansk Erhverv vurderer
Det gik godt denne gang.

Men denne arbejdsgiver blev reddet af, at dommeren fandt vidneudsagnene fra arbejdsgiveren og dennes ægtefælle meget troværdige. Og modpartens vidneudsagn knapt så troværdigt.

Men mundtlige vidneudsagn er ikke altid nok. I en situation som den foreliggende er det derfor vigtigt at sikre sig bevis for, at medarbejderen er blevet pålagt at gå i arbejde, f.eks. ved at en telefonsamtale følges op af en skriftlig henvendelse til medarbejderen.

Vi anbefaler derfor, at I straks retter henvendelse til Dansk Erhverv, når en medarbejder udebliver definitivt, så vi kan hjælpe med at sikre beviserne.