Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Dansk forskning helt i front internationalt

Pressemeddelelse   •   Okt 28, 2010 10:09 CEST

Danske forskere klarer sig godt i den internationale konkurrence, men trods fremgang det seneste år halter samarbejdet med erhvervslivet stadig. Det viser 2010-udgaven af Forskningsbarometeret.

– Danske forskere klarer sig godt i den skarpe internationale konkurrence. Det er et godt udgangspunkt, når vi skal anvende og omsætte ny viden til innovation, vækst og arbejdspladser i erhvervslivet. Men der er stadig mange uudnyttede potentialer gemt det offentlig-private samarbejde, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Dansk forskning er af høj kvalitet i international sammenhæng, viser analyserne i "Forskningsbarometer 2010". Målt på antallet af videnskabelige publikationer pr. indbygger og på, hvor ofte forskerne bliver citeret, ligger Danmark blandt de tre bedste lande i OECD.

De danske forskningsmiljøer erobrer en ren førsteplads, når det gælder succésraten med hensyn til ansøgninger til EU's forskningsprogrammer.

Med hensyn til samspil med erhvervslivet ligger danske forskning i midterfeltet internationalt, men der er fremgang i forhold til placeringen i sidste års kortlægning i Forskningsbarometer 2009.

Høj grad af internationalt samarbejde

Forskningsbarometer 2010 viser endvidere, at danske forskere har et relativt intenst samarbejde med udenlandske kolleger. Mere end hver anden af de danske, videnskabelige artikler er udarbejdet i samarbejde med udenlandske forskere. Det er mere end en fordobling på 25 år.

På europæisk plan er der hård konkurrence om de særligt prestigefyldte stipendier fra Det Europæiske Forskningsråd, ERC. I alt 18 af de godt 1000 første stipendiater arbejder ved danske forskningsinstitutioner, og dermed ligger Danmark på en pæn europæisk 7. plads målt i forhold til befolkningsstørrelse.

Forskningsbarometer 2010 præsenterer kvaliteten af dansk forskning samt den danske forskningsprofil. Barometeret er baseret på statistiske indikatorer, som er udvalgt, fordi de beskriver aspekter af forskningen – i dansk og internationalt perspektiv – som er særligt interessante. En af nyskabelserne i denne udgave af barometeret er en række indikatorer, som særligt belyser det humanistiske og det samfundsvidenskabelige område.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

Yderligere information om Forskningsbarometer 2010 fås ved henvendelse til Forsknings- og Innovationsstyrelsen, chefkonsulent Jesper Allerup, tlf.: 3395 5275, jeall@fi.dk .