KPMG Danmark A/S

Dansk juniorgolf halter efter

Pressemeddelelse   •   Nov 26, 2010 08:45 CET

Ny undersøgelse fra revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG viser, at Danmark halter efter de fleste øvrige europæiske lande, når det kommer til andelen af juniorgolfere blandt de aktive spillere. Eksempelvis har Sverige næsten dobbelt så stor en andel af unge spillere som tilfældet er i Danmark, og kun Spanien og Holland har en lavere andel.

Det er fortsat den voksne mandlige golfspiller, der dominerer de danske fairways. Således udgør danske juniorgolfere blot syv procent af den samlede mængde af landets aktive golfspillere. I Sverige og Norge er tallet henholdsvis 12 og 11 procent og Tyskland er ligeledes 11 procent af golfspillerne juniorer. I den modsatte ende af skalaen finder vi Spanien med fire og Holland med fem procent.

"Især i de nyere golflande som Tyrkiet, Tjekkiet, Grækenland og de baltiske lande, er andelen af juniorer meget høj. Desværre halter vi noget efter herhjemme. Også i forhold til vores nabolande. Og det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan tiltrække flere unge spillere, der holder ved, da det jo er dem, der skal drive udviklingen i klubberne og sikre, at vi også i fremtiden har spillere, der kan begå sig i verdenseliten og være forbilleder for kommende generationer," siger senior manager i KPMG, Birgitte Hagelskjær.

Der har gennem de seneste år været fokus på de store, prestigefyldte og dyre golfanlæg i Danmark, som gerne ville tiltrække ressourcestærke gæster og medlemmer. Ikke juniorer. Og kombineret med en finanskrise, der har ramt mange familiers økonomi, kan det være en del af forklaringen på, at der er så få juniorspillere i dansk golf. Men på sigt er klubberne afhængige af, at så mange som muligt kommer i gang med at spille golf. Og gerne i en så ung alder som muligt. 

"Igennem de seneste mange år har der været massive ventelister for at komme ind i en golfklub. Det ser ud til at vende nu. Og mange klubber bør i langt højere grad fokusere på at gøre golf til en familie- og ungdomssport end tilfældet er i dag bl.a. i forhold til indretning af klubhusene eller udvikling af flere familieegnede til Pressrelease textbud og ydelser. Der er simpelthen alt for få, der rent faktisk gør noget ved det. Undersøgelsen peger desuden på, at golfindustrien mangler strukturerede programmer, som kan genere den nødvendige ungdomsdeltagelse i fremtiden," siger Birgitte Hagelskjær.

Hun peger på, at der i Danmark er en generel tilbagegang i antallet af medlemmer i de danske golfklubber. Hvis den udvikling skal vendes, er det i sagens natur fremtidens golfspillere, der skal satses på, og det gøres bedst ved at gøre det så attraktivt og nemt tilgængeligt for de unge som muligt.

http://www.kpmg.dk

Pressekontakt
Kira Brøndholt Johnson
25 29 30 68


KPMG
Borups Allé 177
2000 Frederiksberg