Codan Forsikring

Dansk læge hædret af Codan og SEB Pension

Pressemeddelelse   •   Feb 13, 2013 16:32 CET

Codan og SEB Pension hylder igen i år en person inden for lægevidenskaben, der igennem forskning har ydet et ekstraordinært bidrag til faget i form af ny viden. Hædersprisen i 2013 går til læge, professor og dr.med. Preben Bo Mortensen for hans forskning i årsager til sindslidelser og selvmord. Sammen med Hædersprisen modtager Preben Bo Mortensen en check på 100.000 kr.

Læge, professor og dr.med. Preben Bo Mortensen har i mange år forsket i årsager til svære sindslidelser som fx skizofreni, mani, depression og autisme med særlig fokus på, hvordan genetisk disposition og omgivelser påvirker udviklingen af denne type sindslidelser.

Preben Bo Mortensens forskning har især fokuseret på at udnytte de unikke befolkningsbaserede data fra de mange danske registre – enten alene eller i kombination med biologisk materiale. Og ved at kombinere data fra de landsdækkende registre med de såkaldte ”hælblodsprøver” fra alle spædbørn født i Danmark efter 1970 har Preben Bo Mortensen og hans forskerteam udviklet en unik metode til at studere sammenhængen mellem gener og miljø og udviklingen af risikofaktorer for psykiske lidelser og selvmord.

400 videnskabelige artikler

I dag er Preben Bo Mortensen blandt andet leder af det nystartede tværgående registerforskningscenter CIRRAU, der er finansieret af Aarhus Universitet. Han er også leder af det hidtil største danske psykiatriske forskningsprojekt iPSYCH, der er finansieret af Lundbeckfonden.

iPSYCH-projektet gennemføres sammen med andre ledende forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Statens Serum Institut og vil formentlig blive det hidtil største og mest komplette befolkningsbaserede studie i verden, der fokuserer på det komplekse samspil imellem genetiske faktorer og miljømæssige forhold som årsager til svære sindslidelser. Resultat bliver forhåbentligt, at man i fremtiden bliver bedre i stand til at forebygge og behandle disse lidelser langt bedre end i dag.

Preben Bo Mortensen har gennem årene udgivet mere end 400 videnskabelige artikler, hvor han blandt andet har studeret betydningen af infektioner, fødselskomplikationer, fødested, legemlige lidelser, psykiske belastninger, mangel på vitaminer, betændelsestilstande og meget andet som mulige årsager til svære sindslidelser som skizofreni, mani, depression og autisme. Han har også modtaget adskillige priser for sin forskning – både i ind- og udland.

Preben Bo Mortensen er i dag anerkendt på verdensplan som en yderst respekteret forsker inden for psykiatrisk epidemiologi og blev af samme grund kronet til Ridder af Dannebrog i 2010.

Om priserne

Danske Lægers Forsikring under Codan/SEB Pension – kaldet forsikringsforeningen – er en forening, der anvender provenuet af danske lægers forsikring i Codan/SEB Pension, specielt pensions- og livsforsikringer, til støtte af humanitære og videnskabelige formål.

I en længere årrække er der uddelt priser til meget distingverede forskere/læger, og uddelingen sker altid i Domus Medica. For at få den bredeste baggrund for indstillingen af prismodtagere til begge priser er organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), som er paraplyorganisation for alle danske medicinske selskaber i Danmark, blevet bedt om at indstille kandidater. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Codan Forsikring A/S
Mads Houe, Presseansvarlig
Tlf.: 33 55 24 84, mobil: 30 37 83 53
E-mail: mdq@codan.dk

For kundehenvendelser

Kontakt os på:Tlf.:33 55 55 50 

Codan Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan Forsikring er en del af Codan-koncernen, der bl.a. ejer det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Codan-koncernen er i dag 100 % ejet af den britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens største forsikringsselskaber med ca. 17 millioner kunder og 23.000 medarbejdere. Læs mere om Codan på www.codan.dk

Følg os på Facebook www.facebook.com/codanforsikring eller LinkedIn www.linkedin.com/company/codan-forsikring