Miljøministeriet

Dansk sejr i EU: Færre elektronik-produkter med farlige stoffer

Pressemeddelelse   •   Nov 25, 2010 10:43 CET

Fremtiden byder på færre farlige stoffer som bly, kviksølv og to grupper af bromerede flammehæmmere i en lang række produkter som f.eks. batteri-opladere, baby-alarmer og forlængerledninger. Sådan lyder hovedkonklusionen på den udvidelse af ROHS-direktivet, som netop er blevet bekræftet af EU-parlamentet i dag. Begrænsningen af farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter har i flere år været en dansk mærkesag i EU.

Det er en stor dansk sejr, at vi i fremtiden kan sige, at al forbruger-elektronik skal være fri for en række farlige stoffer. Det har længe været et ønske fra dansk side. Når man ved, at disse stoffer er farlige for mennesker og miljø, er vi forpligtet til at handle. Det har Danmark gjort, og heldigvis har et flertal i EU-parlamentet nu valgt at gå samme vej, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Helt konkret handler udvidelsen af ROHS-direktivet om velkendte produkter som batteri-opladere, baby-alarmer, forlængerledninger, hæve sænke borde, sko med lys og mange andre elektriske og elektroniske produkter. Ved at omfatte alle elektriske og elektroniske forbrugerprodukter sikres det også, at reguleringen kan følge med den rivende udvikling på området. Direktivet er nu fremtidssikret. Det vil ikke være nødvendigt at lave ændringer, hver gang et nyt produkt udvikles. Det er en stor administrativ besparelse og en gevinst for miljøet.

Desuden er den teknologiske udvikling så langt fremme, at avanceret måleudstyr og medicinsk udstyr nu også bliver fri for farlige stoffer.

Ændringen af ROHS-direktivet vil spare den europæiske affaldsstrøm for mere end 1.400 tons bly og knap 10 tons bromerede flammehæmmere.

De andre farlige stoffer som begrænses er cadmium og krom VI.

Endelig betyder ændringen at affaldshåndteringen bliver lettere, når de farlige stoffer ikke skal sorteres fra.

Yderligere oplysninger:
Thomas Hag, pressemedarbejder, Miljøministeriets departement, thh@mim.dk, tlf: 72 54 60 41 el. 22 48 10 30
Cand. scient. Dorte Lerche, Miljøstyrelsen, doble@mst.dk, tlf. 72 54 45 27.