Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Dansk stamcelleforskning i verdensklasse

Pressemeddelelse   •   Nov 04, 2010 09:18 CET

Det Strategiske Forskningsråd har netop bevilget 65 mio. kr. til oprettelse af det første danske forskningscenter i stamceller. Centret skal ledes af en førende stamcelleforsker, professor Henrik Semb.

– Forskning i stamceller er et område med store fremtidsperspektiver. Derfor kan det kun glæde mig, at vi med en stor målrettet offentlig investering i stamcelle-forskning kan være med til at bringe Danmark i første division. Bevillingen betyder også en markant styrkelse af forskeruddannelsen til gavn for både det offentlige og for de private virksomheder, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Danish Stem Cell Center forkortet 'DanStem' starter sine aktiviteter i begyndelsen af 2011 og får base på Københavns Universitet. Centret skal både forske inden for basal stamcellebiologi og anvendelsesorienteret stamcelleforskning, hvor målet er at bidrage til udvikling af nye lægemidler og behandlingsmetoder inden for diabetes og cancer.

Flere internationalt førende forskere indgår som aktive samarbejdspartnere i centret. Det gælder f.eks. forskere fra universiteterne i Kyoto, Vanderbilt, Lund og Berkeley National Laboratory.

– Jeg er meget imponeret over kvaliteten af ansøgningen og det høje internationale niveau i stamcellecentret, siger formanden for Det Strategiske Forskningsråds programkomite for individ, sygdom og samfund, professor Olle Ljungqvist.

Den politiske beslutning om at afsætte 65 mio. kr. til ét strategisk forskningscenter i stamceller blev truffet som en del af globaliseringsaftalen i 2009, hvoraf det fremgår, at privat medfinansiering er væsentlig. DanStem medfinansieres af Novo Fonden og Novo Nordisk A/S. Bevillingen er givet for en periode på 5 år. Centret forventes på sigt at omfatte 100 forskere.

Yderligere information

  • Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen via kommunikationschef Anders Frandsen, tlf. 30488450
  • Professor Olle Ljungqvist via kontorchef Hanne Haarup Thomsen, Det Strategiske Forskningsråds sekretariat: tlf.: 72 26 55 10 eller e-mail: