Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Danske BOLIGadvokater åbner for forhåndstilmelding til gruppesøgsmål mod staten

Pressemeddelelse   •   Sep 29, 2010 10:15 CEST

Moderne lægehuse med det nyeste udstyr, og hvor flere læger arbejder side om side med bl.a. sygeplejersker og speciallæger, er et vigtigt element i fremtidens akutindsats.

I dag har Indenrigs- og Sundhedsministeriet indkaldt ansøgninger om hovedparten af de 600 mio. kr. til en styrket akutindsats, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik aftale om før sommerferien. Midlerne skal anvendes til etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse, udbygning af præhospitale beredskaber m.v.

300 mio. kr. er målrettet etableringen af moderne lægehuse og sundheds- og akuthuse, som skal være med til at håndtere de mange sygdomstilfælde og skader, hvor det ikke er nødvendigt at tage til et specialiseret sygehus. Og gøre det mere attraktivt for yngre læger at slå sig ned i yderområder.

I fremtidens lægehuse og sundheds- og akuthuse arbejder praktiserende læger sammen med sygeplejersker, praktiserende speciallæger, psykologer, fysioterapeuter m.v., ligesom også den kommunale hjemmesygepleje, sundhedspleje m.v. kan være en del af lægehuset.

"Moderne lægehuse, som samler de lokale sundhedstilbud, skal være med til at give den enkelte borger et sammenhængende tilbud og skabe tryghed og synlighed omkring de akutte sundhedstilbud. Vi ved også, at mange yngre læger, som overvejer at slå sig ned som praktiserende læge, gerne vil have den faglige sparring, som det kan give at arbejde i et moderne lægehus. Det kan også være en stor mundfuld at skulle binde sig til en praksis i mange år. Så er det mere attraktivt at leje sig ind i et større lægehus," siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

De 300 mio. kan anvendes til etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse samt til indkøb af det nødvendige udstyr og apparatur. Fx udstyr til blodprøvetagning, laboratorium til akutte analyser, EKG- og røntgenudstyr, telemedicinsk udstyr, genoplivningsudstyr, overvågningsudstyr m.v.

"Midlerne kan ansøges af kommuner og regioner. Men det udelukker ikke projekter med delt ejerskab, ligesom jeg også sagtens kunne forestille mig, at en række af disse huse etableres i samarbejde mellem offentlige og private," udtaler indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder

Fakta

  • Regeringen og Dansk Folkeparti har i forbindelse med finanslovsaftalerne for 2009 og 2010 afsat 600 mio. kr. til en styrket akutindsats i yderområ-der med langt til nærmeste fælles akutmodtagelse.
  • Den 8. juni 2010 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om den overordnede fordeling af de 600 mio. kr. (Aftale om udmøntning af midler til nære sundhedstilbud i udkantsområder og lægehelikopterordning).
  • I dag har Indenrigs- og Sundhedsministeriet indkaldt ansøgninger om økonomisk støtte til etablering af lægehuse, sundheds- og akuthuse, udbygning af præhospitale beredskaber m.v.
  • Kommuner og regioner i fællesskab kan søge, og der er ansøgningsfrist den 15. november 2010 og den 25. februar 2011.

Se indkaldelsesbrevene her

Yderligere oplysninger
Pressechef Line Aarsland: 72 26 94 08
Kontorchef Niels Würgler Hansen: 72 26 94 33