Ministeriet for Børn og Undervisning

Danske elevers viden om politik og samfund er i verdensklasse

Pressemeddelelse   •   Nov 23, 2010 13:53 CET

Danske elever er blandt de bedste i verden, når det gælder forståelse af politik, demokrati og samfundsforhold. Det viser en ny, international undersøgelse.

Danske børn og unge er blandt de elever i verden, der har størst forståelse af politik, demokrati og samfundsforhold.

Det viser undersøgelsen ”International Civic and Citizenship Education Study” (ICCS). Den er foretaget blandt 140.000 elever i 38 lande og viser, at Danmark ligger helt i top på de testede områder og deler førstepladsen med Finland.

Danmark har mange elever i den bedste kategori og har en gruppe meget dygtige elever, som intet andet land matcher. Danske drenge er de suverænt dygtigste drenge i hele undersøgelsen.

Undervisningsminister Tina Nedergaard (V) glæder sig over resultatet.

”Vi kan være meget stolte af det danske resultat. Undersøgelsen tyder på, at der i de danske skoler foregår en god undervisning af eleverne i politik, demokrati og samfundsforhold, og at skolen lykkes på dette område.”

Undervisningsministeren fremhæver, at undersøgelsen viser, at faglighed og almene kompetencer ikke er modsætninger.

”Den mangeårige danske debat om, at fokus på faglighed og faglige kompetencer vil undergrave de almene kompetencer, holder ikke stik. De finske elever klarer sig både godt fagligt i eksempelvis PISA, og når det gælder forståelsen af samfundsforhold og politik. Danske elever kan blive gode til begge dele – uden at det ene behøver at være på bekostning af det andet.”

Efter Finland og Danmark følger Sydkorea, Taiwan og Sverige. Det er således de nordiske og asiatiske lande, som udgør top fem-landene i testen af elevernes kundskaber og færdigheder inden for politik, demokrati og samfundsforhold.

Undersøgelsen viser også elevernes holdninger og værdier samt baggrundsoplysninger om dem. Sammenholdes elevernes kundskaber og færdigheder med deres værdier og holdninger samt deres baggrund, skiller Danmark sig ud ved at have nogle tydelige, positive sammenhænge.

Det betyder for eksempel, at elever med høj grad af interesse for politiske og sociale emner, elever, der oplever klasserumsklimaet som åbent, eller elever med forældre, der har høj uddannelse og tæt tilknytning til arbejdsmarkedet, typisk også har et højt fagligt niveau i ICCS-testen af deres kundskaber og færdigheder.

Fakta om undersøgelsen

”International Civic and Citizenship Education Study” (ICCS) gennemføres i regi af The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). IEA er ligeledes kendt for deres undersøgelser på området for læsning (PIRLS) og matematik og naturfag (TIMMS).

I Danmark er undersøgelsen gennemført af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet, med økonomisk bidrag fra Undervisningsministeriet, der medfinansierer undersøgelsen.

ICCS er baseret på svar fra mere end 140.000 skoleelever i 8. klasse (typisk i 14-årsalderen) fra mere end 5.300 skoler i 38 lande. I projektet er der desuden indhentet oplysninger fra cirka 60.000 lærere og 5.000 skoleledere. Cirka 4.508 danske elever fra 193 skoler har deltaget i undersøgelsen.

I ICCS undersøges, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere (statsborgere og medborgere) i deres land og i verden. Undersøgelsen fokuserer på den ene side på elevernes kundskaber og færdigheder på det samfundsfaglige område og på den anden side på elevernes holdninger, værdier og aktiviteter på skolen og i samfundet.

 

Kontakt

Undervisningsministeriet:
Pressechef Mads Jensen
tlf. 3392 6329, mobiltlf. 2097 9938
e-mail Mads.Jensen@uvm.dk

Skolestyrelsen:
Kontorchef Tine Bak 
Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer 
tine.bak@skolestyrelsen.dk
tlf: 3392 6183

DPU, Aarhus Universitet:
Adjunkt Jens Bruun, 
tlf. 8888 9461 eller
Dekan Lars Qvortrup,
mobiltlf. 2784 4005.

Læs rapporten

Læs rapporten "ICCS 2009, Internationale hovedresultater"