DI - Organisation for Erhvervslivet

Danske virksomheder betaler EU's højeste energiafgifter

Pressemeddelelse   •   Sep 20, 2010 10:34 CEST

Et dansk teglværk kan spare 95 pct. af energiafgiften ved at flytte produktionen syd for grænsen. Tilsvarende kan en plastvirksomhed, som flytter til Sverige, skære 95 pct. af afgifterne. Det fremgår af en ny rapport fra Deloitte, som dokumenter, at de høje danske energiafgifter skader Danmarks konkurrenceevne og vores muligheder for, at virksomheder placerer nye investeringer i Danmark.

- Rapporten dokumenterer sort på hvidt, at vi risikerer at energibeskatte danske arbejdspladser ud af landet. Ikke helt til Kina, Rusland eller Brasilien – men til na-boerne i Sverige og Tyskland, hvor energiafgifterne er langt lavere. Det har alvorlige negative konsekvenser for den danske konkurrenceevne og underminerer væksten i dansk økonomi, siger viceadm. direktør Ole Krog, DI.

Danmark ligger i førerfeltet med høje energiafgifter på elektricitet, naturgas og kul. Det gælder selv, når der tages højde for ordninger, som tilbagefører dele af afgifterne til virksomhederne. Problemerne for dansk konkurrenceevne bliver yderligere forværret, hvis de planlagte afgiftsstigninger i 2012 gennemføres.

– Det er helt forfejlet at straffe danske virksomheder økonomisk, fordi de vælger at beholde energiforbrugende produktion i Danmark. Vejen til grøn vækst handler om
at lade konkurrenceevne og investeringer i udvikling af nye effektive og konkurren-cedygtige energiteknologier gå hånd i hånd– ikke om at beskatte energieffektive danske virksomheder langt højere end man gør i vores nabolande, siger Ole Krog.

Rapporten sammenligner omkostningerne til energiafgifter i ni europæiske lande. Udover Danmark drejer det sig om Tyskland, Frankrig, Polen, Italien, Sverige, Fin-land, Norge og Holland.