AP Pension

Danske virksomheder ikke klar til fremtiden

Pressemeddelelse   •   Nov 22, 2010 10:15 CET

Et klart flertal af beslutningstagerne forventer, at arbejdsmarkedet i løbet af 5-15 år vil være ændret radikalt. Men kun halvdelen er klar til at møde fremtidens arbejdsmarked, viser en ny undersøgelse foretaget af AP Pension.

Inden år 2025 er arbejdsmarkedet ændret radikalt. Det er 85 pct. af medlemmerne af AP Pensions pensionspanel enige om. Panelet består af knap 350 beslutningstagere fra private virksomheder i hele landet. Medlemmerne er primært direktører, økonomi- og HR-chefer.

Individuelle og krævende
Af AP Pensions undersøgelse fremgår det, at fremtidens arbejdsmarked bliver kendetegnet ved krav om øget fleksibilitet, større efterspørgsel efter højtuddannede, mere vidensarbejde og øget digitalisering.

Undersøgelsen viser også, at den nye ledelsesmæssige udfordring i høj grad handler om at håndtere fremtidens medarbejdere. 86 pct. venter, at disse bliver mere krævende, mere egoistiske og i endnu højere grad end i dag vil gå efter at få opfyldt individuelle behov.

”Vores undersøgelse viser, at fremtidens medarbejdere ikke primært vil være motiveret af høj løn, men i højere grad af fleksible arbejdsforhold, faglig udvikling og virksomhedens omdømme. Fremtidens ledere vil stå over for nye udfordringer, hvor der bliver hårdere konkurrence om at få de dygtigste medarbejdere,” siger direktør Bo Normann Rasmussen.

Ikke klar til fremtiden
Men er danske virksomheder klar til fremtiden? Tilsyneladende ikke. AP Pensions undersøgelse viser, at over halvdelen af virksomhederne endnu ikke er begyndt at planlægge, hvad de vil gøre for at tiltrække og fastholde kvalificeret og erfaren arbejdskraft.

Når det kommer til sundhedsfremmende aktiviteter som fitness, frugt og sundhedsforsikring, deler besvarelserne fra panelet sig ligeligt. 47 procent mener, at disse aktiviteter vil blive en afgørende konkurrenceparameter, mens 40 procent mener det modsatte.

”Sundhed er et tema i dag, men næppe om 10 år. Så tager man det bare for givet. Den store udfordring bliver at honorere kravet om individualitet og fleksibilitet og samtidig sikre, at arbejdspladsen fungerer,” slutter Bo Normann Rasmussen.

http://www.appension.dk

Pressekontakt
Bo Normann Rasmussen
39 16 50 00 / 61 61 05 92


AP Pension
Østbanegade 135
2100 København Ø