Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Danskerne er blevet bedre til it

Pressemeddelelse   •   Nov 15, 2010 09:15 CET

Der har aldrig været flere danskere på internettet end netop nu. Og forskellen på tværs af befolkningsgrupper er blevet mindre end nogensinde før. Kigger man særskilt på de 60-74 årige, så er der i 65 ud af 100 i denne aldersgruppe, der i år benytter internettet, mod 54 ud af 100 i 2008.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser en betydelig fremgang i danskernes brug af internettet. Under ét viser tallene, at 88 pct. af danskerne i 2010 har været på internettet inden for de seneste tre måneder mod 86 pct. i 2009 og 84 pct. i 2008.

Den positive udvikling er i høj grad trukket af de ældre, hvor der i dag er 65 pct., der benytter sig af internettet, mod 54 pct. for to år siden.

For kvinderne har fremgangen været så stor, at der nu ikke er en signifikant forskel på, hvor mange kvinder og mænd, der har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder.

Danskerne bruger også i højere grad computeren til at skrive e-mails og gå på netbank. Siden 2008 er tallet af brugere af netbank steget med 10 pct. point, hvilket betyder, at 71 pct. af danskerne nu er med. I samme periode er andelen af dem, der har brugt nettet til at sende e-mail, steget fra 76 pct. i 2008 til 83 pct. i 2010.

Endelig er andelen af danskere, der anvender internettet til at indsende oplysninger til det offentlige, steget fra 33 pct. i 2009 til 50 pct. i 2010.

– Med de seneste tal om danskernes brug af internettet og it-færdigheder er det tydeligt, at danskerne for alvor er blevet digitale. Jeg synes særligt, at det er glædeligt at se, at grupper, som hidtil har anvendt internettet i relativt lille omfang, herunder de ældre, nu også for alvor tager den digitale verden til sig, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Yderligere kommentarer fra videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen fås ved kontakt til kommunikationschef Anders Frandsen på telefon 3048 8450.

Chefkonsulent i IT- og Telestyrelsen, Nicholas Falck Lund, nfni@itst.dk, 4060 5715.

Yderligere information om datamaterialet fås ved henvendelse til specialkonsulent i Danmarks Statistik, Agnes Tassy, ata@dst.dk, 3917 3367.