Sundhedsstyrelsen

Danskerne lever længere

Pressemeddelelse   •   Nov 30, 2010 09:54 CET

Danskernes middellevetid stiger, men ligger stadig lavere end samtlige lande, vi normalt sammenligner os med.

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen ”Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv”, viser, at den gennemsnitlige middellevetid i Danmark er steget med 1,8 år siden 2001. Vi lever nu i gennemsnit 78,8 år, hvor det tilsvarende tal for EU-15 landene og OECD er på henholdsvis. 80,3 år og 79,4 år. Middellevetiden for kvinder i Danmark er dog i gennemsnit steget med 1,7 år i perioden 2001-2008, hvilket er den største fremgang for kvinder blandt landene i sammenligningen.

Rapporten sammenligner det danske sundhedsvæsen med sundhedsvæsenet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Nederlandene og Frankrig, samt gennemsnittet for OECD- og EU-15-landene. Sammenligningerne er baseret på OECD-data for blandt andet sundhedsudgifter, personale, aktivitet, kvalitet i behandlingen, livsstil, middellevetid og dødelighed.

Den lave danske middellevetid skyldes blandt andet danskernes høje forbrug af alkohol og tobak. Det fremgår af den internationale sammenligning, at Danmark har det højeste antal indbyggere, der dør af kræft, svarende til 199,4 per 100.000 indbyggere i 2006. Samtidig er den danske middellevetid dog steget siden 2001.

På hjerte-karområdet står Danmark stærkt i den internationale sammenligning. Når det gælder behandling af blodpropper i hjertet og hjernen, er Danmark blandt Europas bedste.

Sundhedsstyrelsen offentliggør samtidig med rapporten en oversigt over centrale internationale nøgletal på sundhedsområdet, ”Internationale nøgletal på sundhedsområdet”. Rapporten og de internationale nøgletal er tidligere blevet udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Som følge af en reorganisering af opgaver mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen vil publikationen og de internationale nøgletal fremadrettet blive udgivet af Sundhedsstyrelsen, der har ansvar for data og dokumentation på sundhedsområdet.

Link

OBS På grund af tekniske udfordringer kommer filen med rapporten senere: Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv (pdf)

Internationale nøgletal på sundhedsområdet (pdf)

Dataark internationale nøgletal 2010 (excel)

Kontakt

Dorte Hansen Thrige
Chef for Sundhedsdokumentation
Telefon 72 22 76 15

Margrethe Eberth
Fuldmægtig
Telefon 72 22 77 02