Codan Forsikring

Danskerne tøver med at klimasikre boligen

Pressemeddelelse   •   Mar 15, 2012 20:45 CET

En ny undersøgelse foretaget af YouGov for forsikringsselskabet Codan viser, at fire ud af fem danskere endnu ikke har investeret i at sikre boligen mod ekstremt vejr, fx ved at  lægge dræn eller installere et højvandslukke. Og selvom flere forventer at gennemføre klimasikringsprojekter de kommende år, har mange endnu ikke taget stilling til, hvor mange penge de er villige til at bruge.

Den danske sommer har de seneste par år budt på stadig voldsommere vejrfænomener med sidste sommers store skybrud som det foreløbigt mest ekstreme eksempel. Indtil videre har det dog ikke fået flertallet af danskerne til at kaste sig hovedkulds ud i klimasikring af deres bolig. Således viser en ny undersøgelse lavet af YouGov for Codan Forsikring, at fire ud af fem danskere endnu ikke har investeret i tiltag for at sikre huset mod ekstremt vejr.

Noget kunne dog tyde på, at de danske boligejere er ved at blive mere opmærksomme på vigtigheden af klimasikring. 4 ud af 10 boligejere er nemlig i dag mere villige til at foretage klimasikrende investeringer, end de var for fem år siden. Mange af de adspurgte – 28 % – har dog ikke taget stilling til, hvor mange penge de er villige til at bruge på sikring af hjemmet.

”De voldsomme skybrud og andre vejr-relaterede skader er en udfordring for den almindelige boligejer. Derfor er det vigtigt at overveje, hvordan man bedst muligt kan sikre sin bolig imod den type skader i fremtiden,” siger Jeanette Fangel Løgstrup, direktør for kommunikation, kunder og CSR i Codan. ”Samtidig er det også afgørende, at vi som samfund på tværs af brancher og sektorer får tænkt i forebyggelse og i den nødvendige tilpasning af infrastrukturen.”

Codan samarbejder med WWF Verdensnaturfonden om at være med til at sætte fokus på klimaforandringerne og bidrage til at vende den negative udvikling på klimaområdet. Codan er blandt andet medarrangør af eventen ’Earth Hour’, der løber af stablen 31. marts 2012.

Desuden har Codan også lanceret et klimasite på www.codan.dk/skybrud med gode råd til, hvordan man kan klimasikre sin bolig. På sitet kan man blandt andet se tre korte film med handymanden Erik Peitersen, der for eksempel viser hvad et højvandslukke er, hvordan en faskine virker, og hvordan man ved at rense tagrender kan undgå skader ved kraftigt regnvejr.  

 

Tal fra undersøgelsen:

 • Fire ud af fem danske boligejere (83 %) har ikke investeret i tiltag for at klimasikre deres bolig.
 • Hver femte danske boligejer (21 %) har fået skader på sit hus på grund af ekstreme vejrfænomener. I hovedstadsområdet gælder det for 40 % af boligejerne.
 • Fire ud af 10 danskere (42 %) er i dag mere villige til at investere i tiltag, der kan forebygge vejrskader på deres bolig som følge af ekstreme vejrfænomener, end de var for fem år siden.
 • Mere end hver fjerde dansker (28 %) har ikke taget stilling til, hvor meget de er villige til at investere i at sikre deres bolig mod ekstreme vejrfænomener.
 • Ca. tre ud af 10 danskere (29 %) har en øvre grænse på 25.000 kroner for investeringer i klimasikring af boligen.

Undersøgelsen er foretaget blandt 1630 danskere i alderen 18-64 år af analyseinstituttet YouGov for forsikringsselskabet Codan. Undersøgelsen er repræsentativ for denne aldersgruppe og er opdelt i ”alle danskere” og ”boligejere”.

 

Tre eksempler på klimasikring af boligen:

 • Installering af højvandslukke. Et højvandslukke er med til at forhindre, at kloakvand fra kloakkerne løber baglæns i kloakrør og afløb og skaber oversvømmelse af kælderen.
 • Anlægning af faskine. En faskine er med til at sikre, at regnvand fra husets tagrender ledes langsomt ned i undergrunden udenom afløb og kloak.
 • Anlægning af dræn. Anlægning af dræn kan sikre, at regnvand ledes væk fra grund og kælder. Det anbefales, at man rådfører sig med en kloakmester eller entreprenør, før man går i gang.

 

Gode råd om klimasikring i forbindelse med skybrud:

 • Følg vejrmeldingerne så du er opdateret på vejrsituationen.  
 • Tjek at de udendørs afløbsriste ikke er stoppet af f.eks. blade.
 • Tjek også at tagrender er rensede og nedløbsbrønd ikke er stoppet.
 • Luk vinduer – specielt skal du være påpasselig med tagvinduer.
 • Gå eventuelt også din kælder igennem, og se om der skulle være indbogenstande, der burde fjernes fra gulvet.
 • Har man kælder, og bor i et risikoområde for opstigende kloakvand, er det bedst at undgå tæpper og trægulve i kældre, ligesom det generelt er godt, at mindst muligt indbo står direkte på kældergulvet.
 • Grav evt. render omkring huset, så vandet kan ledes uden om huset. Dette hjælper kun ved mindre oversvømmelser og kun i situationer, hvor vandet kan løbe væk fra huset.
 • Hav aftale med andre fritidshusbeboere om hjælp, hvis du ikke er i dit fritidshus, eller hvis du ikke kan komme til det.

Codan Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan Forsikring er en del af Codan-koncernen, der bl.a. ejer det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Codan-koncernen er i dag 100 % ejet af den britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens største forsikringsselskaber med 22.000 medarbejdere. Læs mere om Codans arbejde med CSR her.

Læs mere om Codan her på www.codan.dk.