PwC Danmark

De danske C20-selskaber er blandt de bedste til at skabe vækst og profit​

Pressemeddelelse   •   Jun 01, 2017 07:00 CEST

De danske C20-selskaber klarer sig godt sammenlignet med lignende selskaber i vores nabolande. De har bl.a. forbedret deres indtjeningsevne over de seneste fem år på et niveau, der kun bliver overgået af sammenlignelige norske virksomheder. Målt på profitten i 2016 ligger de danske selskaber også i toppen. Det viser en ny analyse fra PwC.

PwC har i en ny analyse, C20 by Numbers, sammenlignet de danske C20-selskaber med tilsvarende norske, svenske, tyske og engelske selskaber over en femårig periode fra 2012-2016. Ifølge analysen har de danske C20-selskaber oplevet en gennemsnitlig korrigeret vækst i indtjeningsevnen (EBITDA) på 18 % i år mod 11 % sidste år. Det er fjerde år i træk med en positiv gennemsnitlig korrigeret vækst i indtjeningsevnen (EBITDA), og set over den femårige periode har de danske selskaber opnået en gennemsnitlig korrigeret vækst på 14 % pr. år mod 20 % i Norge (OBX 25), 4 % i Sverige (OMX S30), 7 % i Tyskland (DAX 30) og 8 % i England (FTSE 100). Sammenlignet med de øvrige lande i analysen har de danske C20-selskaber – både som enkeltselskaber og som samlet indeks – haft en flot, stigende indtjeningsevne.

”Analysen viser, at de danske C20-selskaber klarer sig godt sammenlignet med lignende selskaber i vores nabolande, når det gælder deres evne til at tjene penge. Det vil sige, at de er blandt de bedste selskaber til at opnå vækst i omsætningen, uden at de tilsvarende har øget deres omkostninger i driften. Kun de norske OBX 25-selskaber har klaret at opnå en bedre margin ”på bunden” end de danske selskaber,” fortæller Henrik Steffensen, partner i PwC.

Stærk profit i de danske selskaber
Ser vi nærmere på selskabernes profit i forhold til omsætningen i 2016, har de danske selskaber endda klaret sig bedre end alle de øvrige lande. De korrigerede nettomarginer ligger således i gennemsnit på 16 % i de danske selskaber, mens de til sammenligning ligger på 4 % i de norske, 6 % i de svenske, 5 % i de tyske og 10 % i de engelske.

”Set over en femårig periode viser de danske selskaber en stærk evne til at skabe profit, og i 2016 slår de alle de øvrige lande, når det gælder om at få omsætningen helt ned på bundlinjen, uden at den bliver spist af en masse omkostninger på vejen,” understreger Henrik Steffensen.

Omsætningen buldrer frem
Omsætningen i de danske C20-selskaber fortsætter desuden med at vokse, og den gennemsnitlige vækst var således 8 % i 2016 (2015: 13 %). Dermed har der været en positiv gennemsnitlig vækst i alle de fem seneste år, som analysen omfatter. Når vi ser på de øvrige lande i analysen, er det inden for dette område også kun i Norge, at selskaberne har opnået en højere gennemsnitlig korrigeret vækst set over de seneste fem år.

”Det er godt gået af de danske C20-selskaber, når det gælder omsætningen, og vi ser da også i vores globale undersøgelser, at de danske topchefer er mere optimistiske end de globale topledere, hvad angår forventningerne til væksten i såvel verdensøkonomien som i deres egen virksomhed de kommende 12 måneder,” siger Henrik Steffensen og fortsætter:

”Det tyder på, at CEO’erne har formået at ruste deres egen virksomhed til at kunne gribe muligheder og gennemføre initiativer, som kan skabe vækst. De er forandringsparate og er hurtige til at tilpasse sig ændrede markedsvilkår i en tid, hvor verden og fremtiden er blevet mere usikker med bl.a. protektionistiske strømninger. Og mon ikke det er kombinationen af effektiviseringer og væksttiltag, der sikrer de fleste C20-selskaber en god indtjening.”

Udviklingen i første kvartal
Første kvartal af 2017 er naturligvis et øjebliksbillede, der kan være påvirket af store forskydninger. Den gennemsnitlige omsætning er dog vokset med 10 % sammenholdt med første kvartal sidste år, og ligeledes ses der også en gennemsnitlig korrigeret vækst på 24 % i indtjeningen (EBITDA) for samme periode.

”Det er rigtig flot – ikke mindst set i lyset af de aktuelle forhold rundt omkring i verden: Den politiske usikkerhed i USA, England efter Brexit, valget i Holland – og uroligheder i Nordkorea i Asien. Dollarkursen har også været faldende henover første kvartal,” påpeger Henrik Steffensen og tilføjer:

”Til gengæld er det som om, der er kommet mere optimisme på aktiemarkederne, der virkelig har udviklet sig positivt i 2017.”

Flot gennemsnitlig udvikling i investeringerne i de sidste fem år
C20-selskaberne har oplevet en positiv udvikling i den korrigerede gennemsnitlige investeringsvækst de seneste fem år med en gennemsnitlig korrigeret vækst på 13 % pr. år. Dette er kun overgået af de tyske selskaber med to procentpoint for samme periode.

”Når vi ser på det gennemsnitlige investeringsniveau årene igennem, kan vi konstatere, at niveauet er meget svingende fra år til år, og det gælder for selskaberne i alle lande. Der er derfor ingen grund til at være bekymret over, at den gennemsnitlige investeringsvækst er faldet blandt de danske C20-selskaber i forhold til sidste år,” fortæller Henrik Steffensen, der dog understreger, at der er brug for investeringer, da de i sidste ende er med til at drive væksten og skabe nye job i de største virksomheder.

Samtidig bemærker han også, at C20-selskaberne som samlet indeks faktisk var det eneste indeks blandt sammenligningslandene, som samlet set investerede for mindre i 2016 end i 2012, som er det tidligste år i den femårige periode, som analysen omfatter. I 2016 blev der investeret 60 mia. kr. (mod 85 mia. kr. i 2015), og i 2012 var tallet knap 80 mia. kr. Årsagen kan dog i høj grad tilskrives nedgangen i investeringerne hos A.P. Møller - Mærsk og DONG Energy A/S, hvorfor nedgangen ikke skal tages alt for tungt.

”Denne udvikling er selvfølgelig ikke prangende, men når nedgangen i høj grad kan tilskrives udviklingen i to virksomheder, der begge er kendetegnet ved at have forretninger inden for olie og gas, som især har været udfordret grundet faldende priser, er udviklingen snarere udtryk for en brancheudfordring end en udfordring for danske C20-virksomheder som helhed,” vurderer Henrik Steffensen og tilføjer:

”Man skal her tænke på, at en del af de øvrige virksomheder fortsætter investeringerne, hvilket også harmonerer godt med, at 92 % af de danske topledere i PwC’s CEO Survey 2017 svarer, at de forventer vækst i egen virksomhed inden for de næste 12 måneder. Den vækst vil alt andet lige også kræve nye investeringer.”

Udviklingen i investeringerne i første kvartal 2017 viser et fald i forhold til samme kvartal i 2016. Også dette fald kan i stort omfang tilskrives de to nævnte virksomheder.

”Jeg håber, vi står foran en vækst i de samlede investeringer. Flere af vores analyser understreger behovet for, at virksomhederne investerer i fremtiden. Der er bl.a. behov for, at virksomhederne gearer sig til den digitale udvikling fx ved at investere i nyere teknologier og ikke mindst også i it-sikkerhed,” fortæller Henrik Steffensen.

Analysen viser også, at C20-selskaberne igen i 2016 anvendte en god del af likviditeten til at udbetale udbytte til aktionærerne. Hele 47 % af de samlede indgående pengestrømme for indekset som helhed blev således anvendt på udbytte og aktietilbagekøb. I 2016 sås en gennemsnitlig korrigeret vækst i foreslået udbytte på 5 % mod 16 % i 2015. Set i forhold til 2012 er den samlede udlodning til aktionærerne steget med 72 %.

Om undersøgelsen
Analysen omtales ”PwC’s C20 by Numbers” og er foretaget på baggrund af selskabernes officielle årsrapporter for 2011-2016 for de ikke-finansielle virksomheder, som pr. 1. januar 2017 var med i OMX C20-indekset. Derudover omfatter analysen nøgletal baseret på selskabernes regnskaber fra første kvartal i hhv. 2015, 2016 og 2017.

Enkelte virksomheder vægter meget tungt i analysen, herunder fx Novo Nordisk og A.P. Møller - Mærsk. I mange tilfælde benytter PwC derfor en gennemsnitlig udvikling i nøgletallene. Ved brug af gennemsnitstal vil den mindre C20-virksomhed vægte lige så meget som den store. Er der tale om korrigerede gennemsnitstal, betyder det, at markante udsving ved selskaberne er låst, så de hver især maksimalt får en påvirkning på det samlede gennemsnit med +/-100 %. Endvidere er der i A.P. Møller - Mærsks tal vedrørende investeringer og udbytte reguleret for selskabets salg af aktier i Danske Bank. Disse korrektioner er tydeligt angivet i baggrundsmaterialet.

Analysen er udarbejdet på baggrund af finansiel information i danske kroner (DKK) og eventuelt omregnet fra udenlandsk valuta. Der er ikke korrigeret for valutakursudsving i løbet af året, hvorfor fx omsætning og omkostninger kan være væsentligt påvirket af ændringer i valutakurser.

For at benchmarke udviklingen i C20-selskaberne sammenlignes der med selskaberne i hhv. OMX S30 (Sverige), OBX 25 (Norge), DAX 30 (Tyskland) samt FTSE 100 (England). For C20-selskabernes vedkommende har PwC selv indhentet data fra selskabernes offentliggjorte årsrapporter. Ved sammenligningslandene er S&P Capital IQ brugt som datagrundlag.

I sagens natur kan virksomhedernes regnskabspraksis være forskellig, ligesom der kan være branchemæssige forskelle, som medfører, at en direkte sammenligning er vanskelig.

Medlemmer af C20-indekset pr. 1. januar 2017

A.P. Møller - Mærsk A og A.P. Møller - Mærsk B
Carlsberg B
Chr. Hansen Holding
Coloplast B
Danske Bank (finansiel)
DONG Energy
DSV Genmab
GN Store Nord
H. Lundbeck
ISS Jyske Bank (finansiel)
Nets
Novo Nordisk B
Novozymes B
Pandora
TDC
Vestas Wind Systems
William Demant Holding

Om PwC
PwC er et af verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshuse. I
Danmark er vi markedsledende, og vores vision er at skabe værdi for vores
relationer. I Danmark samarbejder godt 1.900 PwC’ere fra 15 kontorer hver dag
om at hjælpe vores kunder med deres succes, og de trækker på et netværk med
mere end 200.000 kolleger fra hele verden. Succes skaber man sammen med andre.