PwC Danmark

​De danske digitale aviser går frem

Pressemeddelelse   •   Sep 27, 2016 08:47 CEST

Den digitale avis oplever en betydelig fremgang inden for såvel annoncering som salg af digitale abonnementer. Samlet set har den danske avisbranche dog over en årrække oplevet tilbagegang, og denne tendens forventes at fortsætte frem mod 2020, hvor den årlige omsætning gennemsnitligt forventes at falde med 3,5 %. Det viser en ny undersøgelse af avisbranchen fra PwC.

Ifølge PwC’s årlige analyse Global Entertainment & Media Outlook 2016-2020 forventes den årlige omsætning inden for den digitale avisudgivelse at stige med i gennemsnit hele 28 % årligt. Samlet forventes den danske avisbranche dog at falde med i gennemsnit 3,5 % årligt frem mod 2020. Dette tal dækker over annoncering samt udgivelser af aviser, begge dele både digitalt og print.

Omsætningen for selve avisudgivelser i løssalg og abonnement udgjorde i 2015 ca. 3,1 mia. kr. for print og ca. 125 mio. kroner for digitalt indhold. I 2020 forventes tallene at være på hhv. ca. 2,5 mia. kr. og ca. 430 mio. kroner. Der er altså en høj vækst inden for de digitale udgivelser.

Omsætningen vedr. annoncering udgør i 2015 ca. 3,3 mia. kr., hvoraf digital annoncering tegner sig for ca. 14 % svarende til ca. 450 mio. kr. I 2020 forventes omsætning vedrørende annoncering at falde til 2,4 mia. kr., hvoraf den digitale omsætning vil udgøre ca. 22 % eller ca. 530 mio. kr.

”Vi ser nye aktører i branchen, som er født digitale, og det er naturligvis positivt, at aviserne oplever digital vækst. Udviklingen er dog ikke tilstrækkelig til at holde hånden under den samlede vækst. Der er ingen tvivl om at de traditionelle mediehuse er udfordret, og derfor vil vi også fortsat se nyt indhold og nye alliancer i branchen med fokus på digital vækst og rentabilitet,” lyder vurderingen fra Leif Ulbæk Jensen partner og medieekspert i PwC.

Tilbagegangen har ført til, at mediehusene skærer ned på udgifterne og gennemfører effektiviseringstiltag for at underbygge deres økonomiske position. Her ses JP/Politikens opkøb af Dagbladet Børsen fra Bonnier i starten af 2016 og de offentliggjorte nedskæringer hos JP/Politiken og JyskFynske medier som de seneste eksempler.

Udenlandske aktører venter i kulissen
I en tid, hvor den danske branche konsolideres, er der samtidig nye udenlandske konkurrenter på vej ind på det danske marked. De udgør en trussel, men rummer også nye muligheder for det danske avismarked.

”Avisbranchen oplever en forholdsvis stor tilbagegang inden for printmedier. Derudover lurer konkurrencen fra udenlandske aviser i kulissen. Huffington Post forventes at komme til Danmark i løbet af 2016 og udgør dermed en ny trussel, men åbner måske også for nye muligheder i branchen,” udtaler Leif Ulbæk Jensen. Han fortsætter:

”Den amerikanske nyskabelse i medieverdenen har allerede udvidet til andre ikke-engelsktalende lande - blandt andet Frankrig, Spanien og Tyskland. Her har Huffington Post indgået lokale partnerskaber med Le Monde, Tomorrow Focus og El Pais. En entré på det danske marked vil sandsynligvis åbne for nye partnerskaber og muligheder,” vurderer Leif Ulbæk Jensen.

Forbrugerne søger mod digitalt indhold
Forlagene forsøger at tilbyde deres abonnenter og andre forbrugere en række muligheder, som skal tiltrække og fastholde dem. Det gælder både tilbud til online abonnenter eller weekend-abonnenter på printaviser.

”Forbrugerne søger mod online indhold, som de kan have med på farten på deres smartphones, tablets og computere. I de kommende år vil medieforbruget fortsat blive mere digitalt og stille nye krav til mediehusene. Den udvikling følger mediehusene uden tvivl tæt og forsøger at finde en strategi, som gør dem relevante og profitable,” fortæller Leif Ulbæk Jensen.

I Norge og Sverige oplever branchen ifølge analysen en lignende udvikling. Her er tendensen også, at der forventes stor vækst inden for digital avisudgivelse. I Norge forventes en gennemsnitlig årlig vækst på 20 % og i Sverige på 15,3 % frem mod 2020.

Om Outlook
PwC’s 17. årlige udgave af Global entertainment and media outlook 2016-2020 indeholder en omfattende global internet-analyse af forbruger- og reklameudgifter. På grundlag af femårige historiske data og femårsprognoser og kommentarer fra mere end 13 branchesegmenter i 54 lande, som er direkte sammenlignelige fra år til år, gør Outlook det lettere at sammenligne forbruger- og reklameudgifter i de forskellige segmenter og lande. Se mere og få fuld adgang til analysen på www.pwc.com/outlook.

Segmenter, der er omfattet af Outlook
TV og video, TV-reklamer, internet-reklamer, internet-adgang, radio, reklamer i det offentlige rum, videospil, biografer, avisudgivelse, bladudgivelse, business-to-business, bogudgivelse og musik.

Om PwC
PwC er verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshus. I
Danmark er vi markedsledende, og vores vision er at skabe værdi for vores
relationer. I Danmark samarbejder godt 1.700 PwC’ere fra 15 kontorer hver dag
om at hjælpe vores kunder med deres succes, og de trækker på et netværk med
mere end 208.000 kolleger fra hele verden. Succes skaber man sammen med andre.