Frie Skolers Lærerforening

De frie skoler og folkeskolen har lige mange inklusionselever

Pressemeddelelse   •   Feb 02, 2016 10:10 CET

Læserbrev bragt i Politiken tirsdag 2. februar 2016: 


Vi skal tackle inklusionen i fællesskab

Af Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening (FSL)

I DAG ER Ellen Trane Nørby (V) kaldt i samråd om de frie skolers ansvar. Hun skal blandt andet svare på, hvad hun vil gøre for, »at de frie grundskoler indfrier deres forpligtelser over for børn med særlige behov, som de har et lige så stort ansvar for som folkeskolerne?«.

Samrådet er indkaldt af Annette Lind (S) på baggrund af EVA’s rapport om inklusion, som udløste en del diskussion om inklusion på de frie grundskoler. Problemet med samrådsspørgsmålene er bare, at det slet ikke er det, EVA har undersøgt, og det håber jeg, at Ellen Trane Nørby svarer. 

EVA-rapporten viser ganske rigtigt, at 66 procent af de frie skoler har sagt nej til en elev. Og det tal skabte stor forargelse. Men det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at folkeskolen også siger nej til elever.

De afviste elever i folkeskolen får et specialundervisningstilbud. Det er der ikke noget galt i – det er faktisk en god ting. I alt 27.000 elever undervises i specialskoler og specialklasser. Det er elever, som folkeskolen har sagt nej tak til. Da der er ca. 1.290 folkeskoler i Danmark, svarer det til ca. 20 ekskluderede elever pr. folkeskole. To per årgang.

Så mon ikke også 66 procent af folkeskoleledere kan svare, at de har sagt nej til elever? Det har EVA bare ikke undersøgt.

Der er ikke tal i EVA-undersøgelsen, som klart viser, hvor mange inklusionselever der er i folkeskolen, men et kvalificeret skøn ud fra Undervisningsministeriets tal lander på 35.000 elever. Det svarer til 6,1 procent af eleverne. På det frie skoleområde er det tilsvarende tal – beregnet ud fra EVA’s undersøgelse – 6,6 procent. Der er altså lidt flere inklusionselever på de frie grundskoler. Så selvfølgelig løfter vi også inklusionsopgaven.

LAD OS NU holde op med at grave grøfter mellem sektorerne. Vi har en samlet grundskole i Danmark, som i fællesskab skal tackle udfordringerne – det gør vi ikke ved at bære ved til myter om hinanden. Det er således helt essentielt, at såvel folkeskolen som de frie skoler har mulighed for at løse inklusionsopgaven på en ordentlig måde.

Frie Skolers Lærerforening blev en realitet 14. marts 2006 efter en fusion mellem Efterskolernes Lærerforening og Frie Grundskolers Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening (FSL) er en fagforening for lærere, børnehaveklasseledere og ledere på frie grundskoler og efterskoler.

Foreningen varetager de fagpolitiske, uddannelsesmæssige og pædagogiske interesser for ansatte på de cirka 500 frie grundskoler og 250 efterskoler.

Foreningen organiserer ca. 9.500 medlemmer. FSL's formand er Uffe Rostrup, næstformand er Monica Lendal Jørgensen.