LetsGo

Delebiler skaber bedre byliv på Nørrebro og i Nordvest

Pressemeddelelse   •   Maj 29, 2016 08:00 CEST

Flere og flere danskere tilslutter sig deleøkonomi. I de seneste år har delebilordningen LetsGo fået medlemmer i mere end 400 husstande på Nørrebro og i Nordvest, som alle har fået øjnene op for fordelene ved at dele en bil fremfor at eje en selv.

»Vi kan se på udviklingen af medlemmer, at delebilismen har bidt sig fast og så småt er blevet en del af mobilitetsmønstret på Nørrebro,« siger Bjarke Fonnesbech, direktør i LetsGo. »Med det stigende antal medlemmer vi har i området lige nu, fjerner LetsGo’s delebiler alene omkring 140 biler fra gadebilledet. Det er en meget positiv udvikling!«

Plads til mere og bedre byliv

Bilejerne på Nørrebro har i lang tid haft problemer med, at der er flere biler end parkeringspladser i det tætbefolkede område - Men flere delebiler i bybilledet kan skabe et reduceret behov for parkeringsmuligheder. Både undersøgelser fra det amerikanske konsulentvirksomhed McKinsey og DTU vurderer, at deleøkonomisk mobilitet har potentiale til at mindske antal biler på vejene. Flere delebiler i bybilledet kan skabe et bedre bymiljø, fordi en enkelt delebil erstatter 6 privatejede biler.

Lægges antallet af biler fra LetsGo og andre lignende delebilsordninger sammen, kan delebilerne fjerne 240 privatejede biler i området. Det svarer til, at man fjerner 1200 meter parkerede biler eller fristiller 2000 m2 byrum. Byrum, der i stedet kan bruges til rekreative områder som legepladser og boldbaner til gavn for byboere fremfor parkerede biler.

Grønne visioner i København

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), er ikke i tvivl om, at vi i fremtiden kommer til at dele meget mere med hinanden, og at den såkaldte deleøkonomi bliver en væsentlig del af fremtidens økonomi - som Danmarks hovedstad skal satse på.

»Jeg har som ambition, at København skal gå forrest i at dele alt fra kompetencer, mad, biler og andre forbrugsgoder,« siger Frank Jensen og fortsætter. »Delebiler er et godt eksempel på det potentiale, den hastigt voksende deleøkonomi giver. Med delebilerne har alle københavnerne mulighed for at anvende en bil, samtidig med at vi udnytter den sparsomme plads i byen bedre og reducerer trængslen på vejene.«

21 personer deles om én enkelt bil

Andreas Christensen bor på Nørrebro og har været medlem hos LetsGo i 2 år.

»Jeg er af den opfattelse, at det er godt for miljøet og byrummet. Og så er det let at administrere. Med en delebil kan jeg skrue op og ned for min biløkonomi, alt efter hvad jeg har brug for,« siger Andreas Christensen.

LetsGo har givet Andreas Christensen mulighed for at vælge bil efter hans eget behov.

»Jeg har 6 børn, hvoraf 5 af dem er delebørn. Det betyder, at jeg nogen gange har brug en meget stor bil og andre gange en lille. Det er meget let at administrere.«

  • LetsGo er et nemt og miljøvenligt alternativ til at være bilejer. Som Danmarks største medlemsbaserende delebiludbyder er LetsGo 100% non-profit. Det betyder, at al overskud går til at fremme delebilisme og den grønne mobilitet i Danmark.
  • Det koster i gennemsnit 3.000 kr. om måneden at eje en bil selv. En privatejet bil står i gennemsnit stille i 23 af døgnets 24 timer.
  • LetsGo har mere end 180 biler i København, Aarhus og Odense, som LetsGo’s medarbejdere sætter op og vedligeholder. 15% af dem er elbiler.
  • LetsGo vurderer, at man som delebilbruger kan spare op til 35.000 kr. om året, alt efter hvor mange kilometer der tilbagelægges på de danske landeveje.
  • Læs også: DTU Transport undersøgelse af delebiler eller rapporten udarbejdet af McKinseyved kørsel i mere CO2-venlige biler
  • LetsGo direktør Bjarke Fonnesbech via presseansvarlig Christian Rohmann, tlf. 28356577.
  • Overborgmester Frank Jensen via presserådgiver Susan Norsker, tlf. 21347504.