Odder Kommune

​Deltag i debatten om Odders fremtid

Pressemeddelelse   •   Aug 08, 2017 11:01 CEST

Hvordan skal Odder Kommune prioritere i 2018. Det får borgere og politikere mulighed for at tale sammen om, når Odder Kommune inviterer til borgermøde om Budget 2018-2021.

Borgermødet holdes på Odder Parkhotel torsdag den 24. august kl. 19-21.30.

Mødet bliver indledt af borgmester Uffe Jensen (V), der fortæller om kommunens udfordringer og muligheder i 2018 til 2021.

- Jeg håber, at rigtigt mange borgere vil komme til borgermødet, så vi kan få en god debat og i fællesskab drøfte, hvordan kommunen skal udvikles til gavn for både nuværende og nye borgere, siger Uffe Jensen.

Status på effektiviseringer
Derefter vil kommunaldirektør Henning Haahr kort fortælle om kommunens økonomi i årene fremover og nogle af de mulige projekter, der kan investeres i, i de kommende år, hvis byrådet beslutter det. Han vil også give en status på kommunens nuværende økonomiske situation og resultaterne af de effektiviseringer og besparelser, der blev igangsat med budget 2017.

- Odder Kommune har en sund økonomi, og vi er godt på vej i den rigtige retning. Både i forhold til at få en organisation, som kan løse de nuværende opgaver og som er rustet til fremtiden. Men vi er nødt til at prioritere skarpt i forhold til kommunens kerneopgaver, hvis der skal være råd til udvikling, siger Henning Haahr og tilføjer:

- Derfor er det væsentligt både for forvaltningen og politikerne at høre, hvordan borgerne synes, at Odder Kommune skal prioritere. Hvad er det vigtigste, kommunen kan gøre for, at man som borger kan leve det gode liv – hele livet, siger Henning Haahr.

Kom med din mening
Efter oplæg fra borgmester og kommunaldirektør er der lagt op til debat, hvor alle har mulighed for at tage ordet og stille spørgsmål, komme med kommentarer eller give svar. Det overordnede tema vil være, hvordan kommunen skal prioritere ressourcerne i 2018 og i årene derefter.

Ideer og forslag, der kommer frem på mødet, vil indgå i de drøftelser, politikerne skal have om budgettet efterfølgende.

Livlig debat på facebook
Inden borgermødet vil der blive lagt op til en debat på Odder Kommunes facebook, hvor man kan komme med input til mødet og budgettet.

- Ved budgetforhandlinger i 2017 var der rigtigt mange bolde i luften, og vi skulle finde besparelser og effektiviseringer over hele linjen. Vi havde fire debatter på facebook, og forvaltningen og politikerne fik rigtigt mange gode kommentarer og input i den forbindelse. Derfor vil vi igen i år have en debat på facebook, men i lidt mindre omfang, da der ikke er lagt op til så store ændringer i budgettet denne gang, og en del af de besparelser og effektiviseringer, der blev vedtaget sidste år, løber over flere år, siger kommunaldirektør Henning Haahr.

Budget 2018-2021 bliver 1. behandlet mandag den 11. september og 2. behandlet tirsdag den 10. oktober.

Budgetmaterialet udsendes inden borgermødet og vil være tilgængeligt på Odder.dk senest i uge 34.

Fakta: Den vedtagne økonomiske politik for perioden 2015 – 2018

- Driftsoverskud på 65 mio. kr.

- Anlægsniveau på 45 – 50 mio. kr. ekskl. jordforsyning

- Afvikling af gæld til landsgennemsnitlig niveau.

- Passende kassebeholdning – gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 45 mio. kr.

- En kommunal beskatning der ikke afviger væsentlig fra landsgennemsnittet. 

Tidsplan for budgetlægningen:

24. august kl. 19 -21.30 Borgermøde på Parkhotel Odder.

5. september Økonomiudvalget udarbejder oplæg til 1. behandlingen af budget 2018 -2021.

6. september kl. 9 - 20 Budgetseminar på Handelsfagskolen i Odder.

11. september 1. behandling af budget 2018 – 2021.

14. september fra kl. 16 Budgetforhandlinger på Rådhuset.

26. september kl. 15 Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag.

2. oktober Økonomiudvalget behandler ændringsforslagene.

10. oktober 2. behandling af budget 2018 – 2021.

Odder ligger lige i hjertet af Danmark. Kommunen strækker sig fra Horsens Fjord i syd til Norsminde Fjord og Århus mod nord. Mod vest ligger den jyske motorvej, og mod øst er Kattegat med Tunø og Samsø.

Odder Kommune er et godt tilbud til børnefamilier, og til mennesker, der gerne vil være aktive i lokalsamfundet. Vi indbyder dig til at blive en del af fællesskabet.

Besøg vores hjemmeside på www.odder.dk