Eniig

​Den grønne omstilling er ikke en fremtidsvision

Pressemeddelelse   •   Maj 30, 2016 13:25 CEST

På en konference hos EnergiMidt i Silkeborg opfordrede EU konkurrencekommissær Margrethe Vestager til øget samarbejde på tværs af landegrænserne, så vi i fællesskab kan skabe de bedst mulige rammer for den grønne omstilling.

EnergiMidt havde torsdag indbudt til konference i Silkeborg med temaet ”EU og den grønne omstilling”. EU konkurrencekommissær Margrethe Vestager var hovedtaler ved arrangementet, som også havde deltagelse af folketingspolitikerne Jens Joel (S) og Kristian Pihl-Lorentzen (V) samt repræsentanter for DTU, Dansk Energi og Dansk Solcelleforening.

Rammerne skal være klare
Jens Jørn Justesen, næstformand i EnergiMidts bestyrelse, åbnede konferencen med at adressere de usikre og kortsigtede rammevilkår, som i øjeblikket besværliggør branchens muligheder for at gøre en målrettet indsats i forbindelse med den grønne omstilling. Her var Margrethe Vestager klar i mælet:

- Vi skal eliminere usikkerhederne omkring rammerne til gavn for fælles investeringer i grøn omstilling, for omstillingen er ikke en fremtidsvision - den sker lige nu. Det er klart, at nogle lande er mere fremme end andre, og vi er nødt til at have respekt for, at det tager tid at opbygge og modne nye energisystemer. Samtidig skal lokale politiske beslutninger ikke underminere vores ambitioner om at lave et konkurrencedygtigt elmarked, så derfor holder vi øje med, om nogen bliver diskrimineret. Og hvis nogen snyder på vægten, så kommer vi efter dem.

Fokus på flaskehalsene
Margrethe Vestager blev spurgt til flaskehalsene på det europæiske elmarked, hvor navnlig transporten af el til og fra Tyskland er udfordret. Ifølge konkurrencekommissæren er kernespørgsmålet hvordan vi regulerer og driver nettet. Og at vi samarbejder om, at der altid er hul igennem.

- Nogle lande kunne godt udfordres på grundtænkningen, specifikt i forbindelse med energiimport. Det kan give rigtig god mening at opbygge sit eget system frem for at eksportere eller importere fra vores naboer, og det ville lette trykket på trafikken på tværs af landegrænserne. Selvfølgelig skal vi samtidig have en velfungerende fælles platform, og derfor har vi investeret et trecifret millionbeløb i EURO i håndtering af infrastruktur på europæisk niveau. Forsyningssikkerheden skal altid være i højsædet, pointerede Margrethe Vestager.

Et fælleseuropæisk elnet
Professor Poul Erik Morthorst fra DTU påpegede, at transmissions system operatørerne, det vil sige ejerne af nettene i de enkelte lande - som for eksempel Energinet i Danmark, stadig er meget fokuserede på nationale interesser, og spurgte til muligheden for en fælleseuropæisk aftale på området.

- Det har vi en pragmatisk holdning til, men ambitionen er da helt klart at bringe operatørerne tættere sammen og diskutere kriterier og beregningsmetoder i forbindelse med kommende, fælles investeringer. Det behøver ikke ødelægge de danske markedsvilkår, at markedet bliver åbnet, men vi ønsker at gøre tingene på den rigtige måde. Det er en balance, og vi tror på, at vi kan lave EU-løsninger, som ikke diskriminerer, fortalte konkurrencekommissæren.

Problemerne med solen
Flemming Vejby Kristensen, Erhvervschef hos EnergiMidt og formand for Dansk Solcelleforening, spurgte ind til de importrestriktioner, som er blevet pålagt solcellepaneler fra Kina, og den skævvridning af markedet, som det har medført.

- Det er et klassisk dilemma. På den ene side skal vi beskytte markedet mod prisdumping, på den anden side skal vi holde markedet frit og tilgængeligt. Det er udfordringen ved at opstille toldbarrierer, og jeg har ikke umiddelbart nogen rigtig løsning på problemet, sagde Margrethe Vestager.

Støtte til den grønne dagsorden
Fra politisk side var der enighed om, at vi skal bevare det fokus, vi lige nu har på øget brug af vedvarende energikilder. For når el bliver en dominerende forsyningskilde i fremtiden, så skal den være produceret på den rigtige, CO2 besparende måde.

- Vi ligger forrest lige nu, så vi skal holde fast. Vi må ikke slippe på speederen, for det er et kapløb, som vi skal vinde, og det har vi de bedste forudsætninger for. Vores umiddelbare udfordring er, at vi skal blive bedre til at bruge den vedvarende energi – ikke kun til at lave den, fortalte Jens Joel, som er energi- og klimapolitisk ordfører for Socialdemokraterne.

Det var Kristian Pihl-Lorentzen fra Venstre i princippet enig i. Han appellerede desuden til at få ryddet op i junglen af afgifter og tilskud på energiområdet for at sikre et fungerende rammegrundlag, så erhvervslivet kan vide, hvad det har at gøre med. I sin egenskab af transportordfører tilføjede han:

- Vi har en stor opgave i at gøre specielt den tunge transport mere grøn, og her har gassen et stort potentiale, men det fordrer en bedre udnyttelse af vort eksisterende gassystem. Og samtidig med at vi skal være mere grønne, så er det vigtigt, at vi også er omkostningseffektive. Den grønne fane skal holdes højt, men vi skal stadig kunne nå jorden med benene.

Ny luft til energipolitikken
Energiselskabernes interesseorganisation Dansk Energi var repræsenteret med afdelingschef Stine Leth Rasmussen, og i sit indlæg kom hun ind på, at det er nødvendigt at tænke anderledes, hvis vi gerne vil have et fundamentalt anderledes energisystem.

- Energipolitikken trænger til ny luft, og det er vigtigere at være fleksible i forhold til kilder og produktionsformer end at spare på den absolutte mængde af forbrugt strøm. Vi tror på en øget elektrificering, men afgifter og PSO udgør lige nu en begrænsning, som vi er nødt til at forholde os til.

Dagens ordstyrer, DR journalist Jakob Illeborg, samlede op på indlæggene med bemærkningen om, at det sjældent er muligt at skabe så aktuelt et program for en konference, som torsdagens. Og rundede af med bemærkningen:

- Husk på, at omstilling kræver omtanke og omsorg – for der er ikke nogen om’er.

Fakta om EnergiMidt

EnergiMidt-koncernen beskæftiger sig med digital kommunikation og energi. Vi er ejet af vores midtjyske andelshavere, og vores forretningsområder dækker el- og varmeforsyning, fiberbredbånd, el-salg, gadelys, energibesparelser samt vedvarende energi.

Vi ønsker at være kundernes foretrukne valg, og vi er godt på vej. Flere end 68.000 midtjyder har valgt vores fiberløsning, Waoo, der for 5. år i træk er blevet kåret til Danmarks bedste internet.Vi leverer en af Danmarks mest stabile og effektive elforsyninger til 235.000 andelshavere. Vi har ansvaret for flere end 100.000 gadelamper, og vores solcelle- og vindmølleparker producerer vedvarende energi svarende til en fjerdedel af den strøm, som vores kunder aftager.

Vi prioriterer samarbejde og medarbejdertrivsel højt i EnergiMidt. Så højt, at vi blev kåret som Danmarks bedste arbejdsplads i 2015. Vi er 640 engagerede medarbejdere.