Schaeffler Danmark ApS

Den positive udvikling fortsætter – stærkt tredje kvartal 2010

Pressemeddelelse   •   Nov 23, 2010 10:05 CET

• Omsætning januar – september steg med 31 procent til 7,0 mia. euro 
• EBIT-margin januar – september stadig på 16 procent 
• Positivt nettoresultat i 3. kvartal 2010: 147 mio. euro
• Free Cash Flow januar – september vedvarende positivt på 526 mio. euro
• Forecast i forhold til omsætning og resultat for 2010 hævet:
omsætning over 9 mia. euro; EBIT-margin på ca. 15 procent


HERZOGENAURACH, 18. november 2010. Den positive udvikling i teknologivirksomheden Schaeffler Group fortsætter i tredje kvartal 2010. Schaeffler, der er en af verdens førende producenter af lejer samt en anerkendt leverandør til automobilindustrien, nyder godt af den stadigt store efterspørgsel inden for automobilindustrien og den generelle industri. Der var knap tegn på den afmatning, som ellers er kendetegnende for dette tidspunkt på året – vækstimpulser kom fra alle regioner og brancher. I forhold til fjerde kvartal regner virksomhedsgruppen med fortsat vækst, hvorfor man også har hævet prognosen for indeværende år.

Dertil udtaler Dr. Jürgen M. Geißinger, CEO i Schaeffler Group: ”Schaeffler Group har i de første ni måneder af 2010 præsteret et fremragende resultat. Vi vokser stærkere end forventet og udnytter næsten vores totale kapacitet på vores fabrikker. Derudover nyder vi stadig godt af vores fordelagtige omkostningsstruktur.”

Omsætningen steg med 31 procent til 7,0 mia. euro de første ni måneder (samme periode 2009: 5,4 mia. euro). Schaeffler opnåede et resultat før renter og skat (EBIT) på 1,1 mia. euro (0,3 mia. euro). EBIT-margin steg til 16,2 procent (5,5 procent) og ligger dermed generelt over gennemsnittet.

Både inden for automobilsektoren og industrien er omsætningen steget markant. Omsætningen til automobilindustrien steg med 39 procent til 4,7 mia. euro; I forhold til den brede industri steg omsætningen med 15 procent til 2,2 mia. euro. Også i forhold til driftsresultatet ses tydelige forbedringer inden for begge forretningsområder.

Nettoresultatet i de første ni måneder landede på minus 113 mio. euro (minus 860 mio. euro). Heraf er indeholdt et engangs udvandingstab på 396 mio. euro i forbindelse med kapitalforøgelsen i Continental AG i januar 2010, hvor Schaeffler Group ikke deltog. Ser man bort fra denne engangseffekt beløber overskuddet i perioden fra januar til september sig til 283 mio. euro. Alene i tredje kvartal opnåede selskabet et nettoresultat på 147 mio. euro (minus 235 mio. euro).

Schaeffler Groups Free Cash Flow beløb sig til 526 mio. euro efter årets første ni måneder, hvilket igen er et bevis på koncernens operative styrke og forbedrede finansielle fleksibilitet.

Koncernens nettogæld udgjorde ved udgangen af september 2010 5,8 mia. euro, svarende til en gældsreduktion på 368 mio. euro sammenlignet med slutningen af 2009. Den positive udvikling afspejles også i gældsbyrden, beregnet som nettogælden i forhold til EBITDA-margin de seneste 12 måneder, som blev reduceret til 3,0 ved udgangen af september, fra 5,6 pr. 31. december 2009. Schaeffler Groups egenkapital udgjorde 3,0 mio. euro ved udgangen af tredje kvartal. Med en samlet statusbalance på 13,3 mia. euro blev resultatet en soliditetsgrad på 23 procent. ”Vores økonomiske situation er forbedret i tredje kvartal 2010, i og med vores Free Cash Flow fortsat udvikler sig i positiv retning. På denne måde har vi opnået handlefrihed til at nedbringe gælden yderligere og på samme tid udnytte vækstmulighederne på markedet,” udtaler Klaus Rosenfeld, Schaeffler Group CFO.

Antal medarbejdere steg med ca. 4.500 medarbejdere sammenlignet med slutningen af 2009.

På grund af den positive forretningsudvikling i årets første ni måneder og de fortsat positive forretningsudsigter forudser Schaeffler Group et pænt samlet resultat for 2010. Om dette udtaler Dr. Jürgen M. Geißinger: „Schaeffler Group opnåede et meget tilfredsstillende driftsresultat i årets første tre kvartaler. Vi er derfor overbeviste om, at vi vil overgå de mål, vi satte os i begyndelsen af året. For 2010 som helhed forventer vi nu en omsætning på mere end 9 mia. euro og en EBIT-margin på ca. 15 procent.”

Geißinger ser ligeledes optimistisk på koncernens langsigtede vækstpotentiale: ”Vi er i en yderst komfortabel position såvel operativt som strategisk. Takket være vores brede produktprogram, vores innovationsevne og vores førende position på vækstmarkederne står vi stærkt rustet til at møde fremtidens udfordringer, når det gælder energieffektivitet, mechatronics og e-mobilitet og samtidig udvide Schaeffler Groups markedsposition.”

***

Schaeffler Group er med de tre stærke varemærker INA, FAG og LuK en af verdens førende producenter af lejer og linearprodukter samt en anerkendt leverandør til automobilindustrien. Omkring 65.000 ansatte fordelt på 180 lokationer verden over er med til at opnå en årlig omsætning på ca. 54,5 milliarder kroner (2009). Schaeffler Group står for global kundenærhed, innovativ kompetence og højeste kvalitet. I Danmark er Schaeffler Group repræsenteret gennem Schaeffler Danmark ApS, med hovedsæde i Århus og salg af varemærkerne INA og FAG til mere end 60 forskellige brancher inden for industrien.

Contact:

Marcus Brans
Schaeffler Group
Spokesperson
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach, Germany
Tel.: +49 9132 82-3135
Fax: +49 9132 82-4994
marcus.brans@schaeffler.com