Dansk Handicap Forbund

Den rigtige hjælp betaler sig

Pressemeddelelse   •   Okt 23, 2016 08:00 CEST

Forslaget til revisionen af serviceloven er en klar forringelse af retssikkerheden for mennesker med handicap; for vejen til et liv med lige muligheder kræver fokus på individuel kompensation til den enkelte. Det er svært at få øje på i forslaget, mener Dansk Handicap Forbund.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns udspil til revision af serviceloven er fremlagt som et ønske om at forenkle den. I stedet er det en kraftig udvidelse af kommunernes skøn og dermed mulighed for at træffe beslutninger henover hovedet på borgerne. Det er en klar forringelse af retssikkerheden, mener Dansk Handicap Forbund.

Forbundet betragter den nuværende servicelov som en række muligheder, der kan bruges til at give den helt rigtige individuelle kompensation til den enkelte borger. For alle mennesker er forskellige, men det ignorerer man i revisionsforslaget.

Kommunernes beføjelser til at bestemme øges, og borgerne får mindre at skulle have sagt. Det er en farlig vej at gå, mener landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen på vegne af forbundets kongres bestående af 119 delegerede.

”Politikerne taler om, at borgerne skal bidrage med det, de kan. Hvis det virkelig er det, de vil, skal de holde hovedet koldt og i stedet samle de gode kræfter om at finde ud af, hvordan vi hjælper borgerne bedst muligt,” lyder det fra landsformanden.

Et liv er længere end et budgetår
Fra tid til anden ser vi eksempler på, at der kan være penge at spare, hvis der investeres i den rigtige hjælp fra starten. Det har en udgivelse fra Specialfunktionen Job og Handicap for nyligt vist. Samtidig taler de økonomiske vismænd netop nu om, at der kan være afledte økonomiske gevinster ved at sørge for, at mennesker har det godt. Den tankegang er der brug for at overføre på handicapområdet generelt, mener Dansk Handicap Forbund.

”Det er vores erfaring, at hvis man giver den rigtige hjælp fra starten, så er det er godt for den enkelte, og det kan betale sig for samfundet,” siger Susanne Olsen.

Forbundets kongres vil have stoppet forringelsen af borgernes rettigheder og ønsker, at politikerne arbejder for at øge livskvaliteten for den enkelte gennem faglighed og borgerinddragelse.

”Vi må droppe tendensen til kun at tænke i her og nu-budgetter. Et liv er længere end et enkelt budgetår, og der er andre måder at opgøre indsatser på. Det er glædeligt at se, at de økonomiske vismænd også er nået til den erkendelse. Vi ønsker at leve et liv ligesom alle andre mennesker, og det er vel ikke for meget at forlange,” siger landsformand Susanne Olsen på vegne af Dansk Handicap Forbunds kongresdeltagere.

Dansk Handicap Forbunds 19. kongres blev afholdt på Egmont Højskolen i weekenden den 21.-23. oktober 2016.

Dansk Handicap Forbund er en medlemsstyret, landsdækkende organisation med 8.000 medlemmer, 49 lokalafdelinger, fire specialkredse og hovedkontor i Taastrup.