Miljøministeriet

Der bliver brugt for mange sprøjtemidler

Pressemeddelelse   •   Sep 20, 2010 10:33 CEST

Landbruget bruger stadig for mange sprøjtemidler. Også selvom nye tal viser, at landmændene har sprøjtet mindre i 2009 end året før. Behandlingshyppigheden i 2009 var således på 2,58, hvilket er et fald fra 3,19 i 2008. Til sammenligning var målsætningen i Pesticidplan 2004-2009, at der i gennemsnit kun skulle sprøjtes 1,7 gange årligt.

Det er ikke godt nok at se, at behandlingshyppigheden for 2009 er lavere end det historisk høje niveau, den nåede op på i 2008. Pesticidbelastningen skal endnu længere ned, så vi kan beskytte miljøet bedst muligt, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Regeringen har med Grøn Vækst-aftalen besluttet at indføre et økonomisk incitament til landmanden om at sprøjte mindst muligt og vælge de mindst belastende sprøjtemidler. Derfor omlægger regeringen nu blandt andet pesticidafgiften, så det bliver dyrere for jordbrugerne at belaste miljøet med sprøjtegifte. De mest sundheds- og miljøbelastende sprøjtemidler bliver fremover pålagt en højere afgift. 

Den nye afgift er skruet sådan sammen, at det bliver dyrere at bruge de meget sundheds- og miljøbelastende pesticider. Med den nye afgift forventer jeg, at landmænd og gartnere i højere grad bruger de sprøjtemidler, der udgør den mindste belastning for vores fugle, fisk og grundvand, siger Karen Ellemann.

Ny målemetode gevinst for miljøet
I forbindelse med Grøn Vækst har regeringen besluttet at udvikle en ny målemetode, der skal vise, hvordan udviklingen ser ud for pesticidernes belastning af miljø og sundhed. Denne metode vil ikke alene give et overblik over den fremadrettede udvikling men også give et billede af, hvordan forbruget har udviklet sig i de seneste år.

Vi har besluttet at ændre målemetoden fra behandlingshyppighed til at måle belastningsomfanget af pesticidforbruget, da behandlingshyppigheden kun siger noget om, hvor mange gange, der bliver sprøjtet, men ikke direkte siger noget om belastningen for miljø og sundhed. Med denne nye målemetode og pesticidafgift, nye krav om at landmanden indberetter sin sprøjtejournal og øget rådgivning til landmanden, håber jeg, at vi får nedsat den samlede pesticidbelastning, siger Karen Ellemann.

Fakta om forbruget af sprøjtemidler i Danmark
Ukrudtsmidler udgør langt den største del af landbrugets forbrug af pesticider, nemlig 72 procent, hvoraf glyphosat udgør de 34 procent. Resten udgøres af henholdsvis svampemidler (17 procent), vækstreguleringsmidler (9 procent) og insektmidler (1 procent).

Behandlingshyppigheden opgøres også som et løbende gennemsnit over tre år. Dermed udlignes udsving i forbruget mellem de enkelte år som følge af blandt andet lagerforskydninger og klimatiske forhold. Opgjort således var behandlingshyppigheden 2,51; 2,73 og 2,76 for henholdsvis perioderne 2005-2007, 2006-2008 og 2007-2009. For perioden 2007-2009 er der dermed tale om en stigning til det højeste niveau hidtil.

Salget af plantebeskyttelsesmidler til privates anvendelse udgør ca. 2 % af det samlede salg, og det er faldet siden sidste år.

Læs Bekæmpelsesmiddelstatistik 2009

Læs opgørelsen for privates forbrug af pesticider i 2009 (pdf.)

Yderligere oplysninger:
Lea Frimann Hansen, kontorchef i Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4546 / 2565 024