Personalestyrelsen

Der var tvingende årsager til at afskedige en tillidsrepræsentant

Pressemeddelelse   •   Okt 15, 2010 11:40 CEST

Baggrunden for sagen

Tillidsrepræsentantens opgaveområder var i ansættelsesbrevet beskrevet som forefaldende undervisningsopgaver, herunder naturfag, historie, samfundsfag og øvrige fag efter aftale. Han havde forud for ansættelsen på efterskolen været ansat på flere efterskoler med samme profil.

Efterskolen, som er en mellemstor efterskole, udbyder – foruden de boglige fag – en række linjefag inden for natur- og fritidsliv, musik og dans samt kreative værksteder. Skolen har i de senere år gennemført en proces med henblik på at få en skarpere profil, og skolen har i den forbindelse blandt andet satset på at udbygge linjefaget natur- og fritidsliv med ekstremsport. Skolen har som led i denne udvikling ansat to lærere med særlige kompetencer inden for dette felt.

Som følge af et reduceret elevtal var skolen i maj 2009 nødt til at skride til afskedigelser. Skolen planlagde derfor at afskedige tillidsrepræsentanten.

Skolens vurdering var, at hvis skolen afskedigede en af de øvrige lærere, ville skolen blive afskåret fra at udbyde alle de aktiviteter, som skolen ønskede, og som skolen havde markedsført sig på – herunder ekstremsport.

Opmandens tilkendegivelse

Opmanden anførte, at det på baggrund af bevisførelsen var godtgjort, at tillidsrepræsentanten var den eneste yderligere lærer, som skolen i den givne situation kunne undvære.

Afskedigelsen af tillidsrepræsentanten var derfor berettiget.