Aalborg Universitet

Designingeniører skaber bæredygtighed for begyndere

Pressemeddelelse   •   Okt 06, 2010 11:10 CEST

Virksomheder med ambitioner om at designe mere bæredygtige produkter kan nu hente gode råd og trin-for-trin vejledning i en ny gratis håndbog. To nyuddannede industrielle designere fra Aalborg Universitet har skrevet bogen som afgangsprojekt på baggrund af et konkret designsamarbejde med lampeproducenten Nordlux.

Carina Kæseler og Hafdís Sunna Hermansdóttir ser i projektet på metoder, der kan integrere bæredygtighed i virksomheders produktudvikling. Sideløbende har de designet en lampe af lige dele genbrugsaluminium og genbrugsplastic for at høste praktiske erfaringer.

Udformningen af lampen bærer præg af grundig omtanke for miljøpåvirkningen ved såvel produktion og brug som senere skrotning. Eksempelvis er den designet, så den er let at samle og skille ad, fordi det reducerer transport- og emballagebehovet, og fordi det sikrer, at de forskellige materialer i lampen kan genbruges på den mest optimale måde.

Vugge-til-vugge
Udgangspunktet for de to designeres arbejde har været de meget omtalte vugge-til-vugge principper, som omhandler miljøpåvirkningen i hele produktets levetid fra produktion til bortskaffelse. Bæredygtighedshåndbogen giver gode råd til, hvordan designer og virksomhed indledningsvis kan finde en fælles retning for designet, og hvordan designeren derefter helt konkret kan arbejde med de bæredygtige parametre i selve design processen, når produktplanerne skal gøres til virkelighed.

- Indtil videre er det ikke mange, som tænker bæredygtighed ind i alle delene af produktets livscyklus. Vi har selv haft mange problemer med at tænke det ind, og i den forbindelse har vi talt om, hvad der manglede, og hvordan vi kunne give erfaringerne videre, så det bliver lettere for andre. Der er rigtig mange virksomheder, som brander sig på bæredygtighed, men vi vil gerne gøre det lettere at designe produkter, som rent faktisk lever op til brandingen og indarbejder livscyklustankegangen, forklarer Carina Kæseler.

Håndbogen henviser både til designingeniørernes egenudviklede værktøjer og til kendte anbefalinger fra Dansk Industri og Miljøministeriet. I et forsøg på at gøre de gode råd håndgribelige, har Carina Kæseler og Hafdís Sunna Hermansdóttir udviklet særlige bæredygtigheds-kort, som designere kan skele til undervejs i udviklingsarbejdet. Ved at bruge kortene tvinges designeren til at forholde sig til forhold ved produktet, som spiller en afgørende rolle for graden af bæredygtighed og slutbrugerens oplevelse. Kortene stiller skarpt på, om produktet ofte skal rengøres, om det implementerer energisparefunktioner, om det har et klassisk design, så det ikke går hurtigt af mode, og om det kan skilles ad og genanvendes, når det til sin tid bliver kasseret.
Idealistisk realisme

Den nordjyske lampeproducent Nordlux A/S, som har været de unge designingeniørers erhvervspartner i projektet, fokuserer i forvejen på samfundsansvarlig virksomhedsdrift, og på hvordan produktionen kan udvikles, så den tager størst muligt hensyn til mennesker og miljø. Nordlux samarbejder blandt andet med Udenrigsministeriet om CSR-initiativer (Corporate Social Responsibility) i Kina, og virksomheden har ambitiøse fremtids-mål på området.

- Vi er bevidste om, at vi ikke skal lægge overliggeren urealistisk højt, men vi tænker meget over, hvordan vi kan producere på den mest fornuftige måde, så vi overholder kravene og tager hensyn til miljøet. Derfor er det også nødvendigt at tænke det ind fra starten i designet af produkterne, og det har vi fået god inspiration til fra Carina og Sunna, fortæller produktionschef Peder Sørensen fra Nordlux.

Med 30 års erfaring på området tillader han sig at være en anelse skeptisk over for nogle af de modeprægede strømninger, som kendetegner diskussioner om bæredygtig produktion. Af samme grund har det været vigtigt for ham, at samarbejdet med de studerende havde et helt konkret test-produkt som omdrejningspunkt.

- Vugge-til-vugge princippet er lidt langhåret for os. I stedet har vi sagt, at vi godt kunne tænke os at lave en lampe, som kan få Svanemærket, fordi det er kendt af folk i forvejen. Men for at nå frem til et produkt, som kan leve op til mærkningen, skal vi foretage en afvejning af en masse parametre. Bæredygtighedskortene og håndbogen har allerede vist sig at være en god hjælp, når vi brainstormer på et nyt projekt og skal bøje det inden for de givne rammer. På den måde har det været et godt samarbejde, fordi de unge fra universitetet er stærke på metoder, mens vi kan bidrage med noget erfaring om, hvordan det kommer så meget ned på jorden, at det også kan bruges i virkeligheden, siger Peder Sørensen.

Yderligere oplysninger og kontakt: 
Håndbogen kan downloades gratis fra websitet hafdissunna.com
Carina Kæseler, mobil 22 40 70 48.
Hafdís Sunna Hermansdóttir, mobil 20 82 07 77.