Social- og Integrationsministeriet

”Det, der fik os ud af hjemløsheden” – tidligere hjemløse fortæller

Pressemeddelelse   •   Nov 23, 2011 13:03 CET

Tidligere hjemløse fortæller i en ny undersøgelse, at de indsatser og redskaber, der bl.a. arbejdes med i Hjemløsestrategien er de rigtige til at hjælpe udsatte ud af hjemløshed. Satspuljepartierne er enige om at forlænge Hjemløsestrategien fra 2012 til 2013.

SFI har for Social- og Integrationsministeriet udarbejdet en interviewundersøgelse blandt tidligere hjemløse om at komme ud af hjemløshed. I undersøgelsen giver de tidligere hjemløse selv svar på, hvad der hjalp dem til at fastholde en bolig og ikke blive hjemløs igen.

Undersøgelsen viser, at det er vigtigt for de tidligere hjemløse at etablere et netværk og ikke mindst at få støtte og hjælp til praktiske hverdagsgøremål som f.eks. indkøb, rengøring og betaling af regninger. Undersøgelsen understøtter dermed Hjemløsestrategiens housing first princip, der skal sikre, at hjemløse hurtigst muligt får deres egen bolig kombineret med netop målrettet og individuel tilpasset støtte.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup: 
”Det er vigtigt, at vi lytter til dem, der har prøvet hjemløshed på egen krop. De ved præcis, hvad de kæmper med, og hvad der gør det svært at holde fast i et hjem. Og jeg er glad for, at vi i satspuljekredsen er enige om at forlænge Hjemløsestrategien, så vi kan give strategien de bedste forudsætninger for at virke.”

Satspuljepartierne er enige om at give de deltagende kommuner mulighed for at forlænge indsatsen i regi af Hjemløsestrategien fra 2012 til efteråret 2013 indenfor en uændret økonomisk ramme. Den afsluttende evaluering af Hjemløsestrategien vil skabe grundlag for at vurdere den langsigtede effekt af strategien.

Om Hjemløsestrategien:
Ved satspuljeaftalen for 2008 blev der afsat ca. 500 mio. kr. i perioden 2008 – 2011 til at udmønte Hjemløsestrategien. Projektperioden løber til udgangen af 2012. I strategien arbejdes med en såkaldt housing first tilgang, der betyder, at der så hurtigt som muligt bør stilles en bolig til rådighed med den nødvendige støtte. I strategien afprøves bl.a. en række bostøttemetoder, som er udviklet i USA. Social- og Integrationsministeriet har indgået aftale med 8 kommuner om deres indsats i regi af Hjemløsestrategien. Endvidere deltager andre 9 kommuner i afprøvning af bostøttemetoderne.


Yderligere oplysninger:
Rune Kamstrup, fuldmægtig, tlf. 41 85 11 00

Pressekontakt:
Helene Bøgvad, presseansvarlig, tlf. 33 92 47 49, mobil 40 70 69 01