Dansk Byggeri

Det Digitale Byggeri på vej frem

Pressemeddelelse   •   Sep 15, 2010 11:08 CEST

Digitaliseringen af byggeriet har haft sværere vilkår end først antaget. Der er dog tegn på at det lysner, og at der er ved at blive sat skub i processen

Da byggeriet buldrede derudaf, blev kun et begrænset antal opgaver udbudt med krav om brug af de digitale værktøjer. Det er staten, som har påtaget sig opgaven at drive digitaliseringen af byggeriet fremad, men omfanget af opgaver, der er blevet udbudt digitalt, har ifølge byggebranchen ikke været stort nok. Men det er ved at vende nu.

- Statens rolle har været at sætte skub i digitaliseringsprocesserne ude i virksomhederne. Og det ser nu ud til, at der er en positiv udvikling i gang, Et stigende antal udbud fra statslig side stimulerer efterspørgslen og sætter nu skub i markedet og digitaliseringsprocesserne ude i virksomhederne. Men vejen mod mere digitalt byggeri vil meget snart få behov for, at Det Digitale Byggeri udbredes til regioner, kommuner og større private bygherrer, siger Jan Eske Schmidt, som er underdirektør i TEKNIQ Installatørernes Organisation og medlem af styregruppen for implementeringsnetværket, som skal fremme digitalisering af byggeriet.

Det er almindelig kendt, at Det Digitale Byggeri - trods store gevinsterne i form af færre fejl og en mere effektiv og billigere byggeproces - ikke er slået igennem så hurtigt, som mange havde håbet.

- Det skyldes ikke kun manglende udbud, men også manglende standarder på området. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt attraktivt for it-leverandører at udvikle det enkelte it-system eller systempakke. For eksempel tror jeg, der er lang vej igen, før der foreligger en standard for de udførendes tilbudsgivning, mener direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, som også er med i Implementeringsnetværkets styregruppe.

En systempakke består af en struktur for udbud med mængder og med sammenhæng til de udførendes kalkulationssystemer. Herfra skal der igen være sammenhæng fra kalkulationssystem til de  it-systemer, der understøtter den udførendes planlægning og styring og kvalitetssikring.

- Når der skabes sådanne it-hjulpne flows gennem de udførendes processer og arbejdsgange, så tror jeg for alvor, at digitaliseringsprocessen rykker, og at der kan opnås effektiviseringsgevinster, fastslår Michael H. Nielsen.

Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri holder i samarbejde med TEKNIQ og Dansk Byggeri konference den 21. september om de udførendes anvendelse af Det Digitale Byggeri i praksis. 
Læs mere her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Jan Eske Schmidt på jes@tekniq.dk eller telefon:77 41 15 60
Michael H. Nielsen på mhn@danskbyggeri.dk eller telefon: 72 16 01 75 / mobil: 20 28 52 64