Hashøj Biogas

Det er ren gas

Pressemeddelelse   •   Jun 15, 2011 07:01 CEST

Hashøj Biogas har netop afsluttet et udviklingsprojekt, der bringer anlægget op i den absolutte superliga i teknologien, og dette afsløres, når dørene slås op torsdag den 16. juni.

Projektet har opgraderet processen således, at biogassen får omtrent samme brændværdi som naturgas. Dette gøres ved at fjerne CO2 fra biogassen, således at den kun indeholder ren metan. Dette vil føre til nye afsætningsmuligheder for gassen og derved nye udviklingsmuligheder samt nye mulige arbejdspladser hos biogasanlægget. Projektet er støttet af Landudvikling Slagelse, da projektet gør, at der kan skabes et antal nye arbejdspladser på biogasanlægget.

Sådan opnås en renere biogas
Anlægget består af en absorber (vasketårn), og et strippertårn (rensetårn) med tilhørende varmevekslere hvori vaskevæsken løbende renses så den er klar til at blive genbrugt i vasketårnet. Det er således kun absorbertårnet der er i kontakt med gassen, hvor gassen tilføres for neden og kommer ud i toppen.

Udvaskningen af CO2 kan i princippet gøres med rent vand, men for at forbedre kapaciteten, anvendes der i anlægget en blanding af vand og 30 % monoethanolamin , der er i stand til at absorbere CO2 i kold tilstand, og afgive denne igen ved opvarmning. Monoethanolamin er i sig selv er en ”fredelig” ugiftig, højtkogende væske, der blandt andet. bruges til fremstilling af sæbe og kosmetik. Den er hurtigt- og fuldt biologisk nedbrydelig. 

Til opvarmningen af vaskevæsken bruges damp, der via en pladeveksler overfører varmen til vaskevæsken. Dampen kondenseres herved til kondensat, der returneres til dampanlægget. (altså et lukket vandsystem). Dampanlægget får sin energi ved forbrænding af en lille delstrøm af biogas. Ved rensningen af vaskevæsken udskilles den absorberede CO2 til luften. Var gassen blev anvendt som hidtil, uden CO2 separation, var CO2en endt samme sted. ” Ovennævnte proces er ikke idriftsat tidligere. Denne opgraderingsproces er efter vores foreløbige beregninger meget billigere pr. M3 gas der opgraderes, end andre tilsvarende anlæg” udtaler anlæggets direktør Erik Lundsgaard.

Der skal udbygges mere i fremtiden

Det netop igangsatte anlæg, er den første del af en større udbygning af Hashøj Biogas. Det skal nemlig sikre Hashøj biogas afsætningsmuligheder, da den forædlede gas vil kunne indgå til transportformål. Man kunne tænke sig i en ikke fjern fremtid, at busser eller skraldebiler kørte på biogas, hvilket er teknisk muligt og det er ikke dyrt at omdanne motorerne til at køre på gas. Når afsætningsmulighederne er på plads, har Hashøj Biogas planer om en udbygning af anlægget i størrelsesorden 20 mio. kr. Dette vil skabe ca. 2-3 lokale arbejdspladser, samt en god grobund for diverse underleverandører. Der er således tale om at sikre Hashøj Biogas i fremtiden, ved at tilføje endnu en afsætningskanal af gassen. Det vil sikre, at anlægget kan spille en afgørende rolle i energiforsyningen fremover samt gøre det til en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække god og kvalificeret arbejdskraft.

Hashøj Biogas er et anlæg etableret og ejet af en række landbrug beliggende i Dalmose, Flakkebjerg-området. Der er typisk tale om landbrug med svine- og kvæghold i større enheder, som gennem etablering af Hashøj Biogasanlæg får mulighed for afsætning biomasse fra dyrene, og omdanne disse stoffer til naturgas. Den afgassede masse fra denne proces vender tilbage til de enkelte landbrug til gødning af markerne.

http://www.hashoejbiogas.dk
Pressekontakt
Erik Lundsgaard
20222179


Hashøj Biogas
Vemmeløsevej 19A 
4261 Dalmose
Danmark