Region Sjælland

Det er simpelthen ikke fair!

Pressemeddelelse   •   Nov 17, 2010 11:28 CET

Regeringens ekspertudvalg indstiller, at Region Sjælland får 1 mia. mindre til at bygge sygehuse for.

Regeringens pulje til sygehusbyggerier er på opfodring fra Ekspertpanelet (Juhl-udvalget) blevet hævet til 41,4 mia. kr.. Region Sjællands andel af den samlede pulje vil efter den almindelige fordeling være 6,35 milliarder kroner heraf.

Juhl-udvalget indstiller, at Region Sjælland kun får 5,35 mia.kr. Den sidste milliard vil Juhl-udvalget anvende på andre regioners sygehusbyggerier.

Uforståeligt svigt af akutsygehuse

Region Sjællands sygehuse vil fortsat blive udviklet på grundlag af sygehusplanen med etablering af hovedsygehus i Køge.

- Men Juhl-udvalgets udspil lader især regionens tre akutsygehuse i Slagelse, Nykøbing Falster og Holbæk i stikken, og det vil være et svigt i forhold til en udvikling af sygehusvæsenet med moderne teknologi og enestuer, siger regionsrådsformand Steen Bach Nielsen.

- Det er ikke bare urimeligt, men også uforståeligt, når såvel Juhl-udvalget som Regeringen har rost Region Sjællands sygehusplan som særdeles fornuftig og helt efter bogen. Region Sjælland forventer ikke millimeterretfærdighed, men 1 mia.kr. har afgørende betydning for udviklingen af regionens sygehusvæsen.

Uacceptabel forskelsbehandling

- Det bliver mildt sagt ikke lettere at sikre de bedste behandlingstilbud til borgerne i Region Sjælland, hvis Regeringen vælger at følge ekspertudvalgets forslag om at give Region Sjælland 1 mia. kr mindre end andre regioner, siger Steen Bach Nielsen.

- Det bør være ganske uacceptabelt for Regeringen, som jo netop har udtrykt ønske om at skabe et sygehusvæsen, der kan give den bedste behandling til alle landets borgere, og som må have svært ved at leve med, at regionens borgere i fremtiden ikke får mulighed for at gøre brug af sygehuse af lige så høj kvalitet som andre regioners borgere.

- Hvis Regeringen ukritisk følger sit ekspertudvalgs rådgivning, risikerer Staten endnu skarpere at opdele landets regioner i et A- og et B-hold, når det gælder borgernes sundhed og mulighederne for at tilbyde den bedste behandling, advarer Steen Bach Nielsen.

Ny løsning er bydende nødvendig

- Derfor er det bydende nødvendigt, at vi nu sammen med Regeringen finder frem til en fornuftig og fair løsning. Regeringen skal senest til januar træffe den endelige beslutning om fordelingen af midler fra Kvalitetsfonden, og her forventer jeg, at Regeringen tilgodeser Region Sjælland, så vi kan sikre udviklingen også for vores akutsygehuse, siger regionsrådsformand Steen Bach Nielsen.

 

Yderligere oplysninger:
Steen Bach Nielsen
Formand for Regionsrådet
Tlf: 30 61 64 46