Dansk Byggeri

Det halter fortsat med offentlige betaling til tiden

Pressemeddelelse   •   Nov 17, 2010 09:11 CET

Finansministeren glæder sig angiveligt over, at det offentlige i det store og hele overholder fristerne på regninger. Det sker på baggrund af finansministerens rapport "Sikring af rettidig betaling", som kortlægger betalingsmønsteret for fakturaer fra det offentlige. Rapporten viser, at 20 pct. af alle offentlige fakturaer betales for sent.

Men det er ifølge projektchef Jørn Jensen, Dansk Byggeri, bare ikke godt nok.

- Det betalingsmønster betyder, at virksomhederne i byggeriet løbende belastes med end 200 mio. kr. på likviditeten svarende til mere en 20 mio. kr. i renteomkostninger om året. Og det er netop den manglende likviditet, der lukker de fleste virksomheder - ikke manglende indtjening.

Dansk Byggeri har de seneste seks år selv foretaget lignende analyser af det offentliges betalinger. Den seneste er få måneder gammel og viser, at op mod 70 pct. at Dansk Byggeris medlemsvirksomheder oplever, at betalinger fra offentlige myndigheder ikke kommer til tiden.

Jørn Jensen konstaterer, at der i finansministeriets analyse kun indgår 4 ud af 98 kommuner men 2 af de 5 regioner.

- Vores analyser viser også, at det er kommunerne, der oftest ikke betaler til tiden. Vi oplever ligeledes meget store forskelle, og vi kan se, at nogle kommuner faktisk er rigtig gode betalere, mens andre ikke kan finde ud af det.

Dansk Byggeri har i den forbindelse valgt at fremhæve det gode eksempel og har for nylig kåret Thisted Kommune, som Danmark bedste offentlige betaler.

Jørn Jensen forklarer, at man i Thisted Kommune har sat særligt fokus på sagen og formuleret en målsætning om, at alle regninger skal betales til tiden for at undgå at belaste erhvervslivet på deres likviditet og renteomkostninger. Håndteringen af fakturer er her decentraliseret, så registrering og betaling foregår i den enkelte forvaltning og ikke centralt i en økonomifunktion. Det har åbenbart givet et godt resultat.

- Thisted Kommune er et godt eksempel til efterfølgelse. Uanset om der er tale om 70 pct. af regningerne, der ikke bliver betalt til tiden, eller det er 20 pct., som finansministeriet hævder, så er det ikke acceptabelt, at det offentlige belaster virksomhedernes likviditet. De offentlige myndigheder må ikke være den instans, der giver en virksomhed "det sidste skub" ud i en konkurs.

- Det har vi ikke brug for i disse tider, og vi vil fastholde en dialog med de offentlige myndigheder for at sikre betaling til tiden. Det er jo kun, hvad man kan forvente, slutter Jørn Jensen.

Kontakt
Projektchef Jørn Jensen, Dansk Byggeri, telefon 40 13 22 02
Pressechef Mogens Hjelm. Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32