KPMG Danmark A/S

Detailvirksomheder bedrages for millioner

Pressemeddelelse   •   Nov 17, 2010 08:42 CET

Ifølge en international undersøgelse foretaget af revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG har 30 % af virksomheder inden for detailsektoren, ikke styr på de allermest basale processer, når det kommer til styring af indkøb eller outsourcing til udlandet.

Ifølge andre undersøgelser er det op mod syv procent af selskabernes samlede omsætning, der hvert år forsvinder grundet svindel og bedrag ved indkøb.

"Mange selskaber inden for detailbranchen ser ud til at mangle en klar strategisk tilgang til at styre indkøb og outsourcing. En proces der ikke er blevet mindre kompliceret i takt med at producenterne flytter længere og længere væk og kompleksiteten dermed er øget. Derfor er det vigtigt at have de rigtige processer og værktøjer på plads. Noget som overraskende få har," siger direktør i KPMG Henrik Kronborg Iversen.

Ifølge undersøgelsen er der blandt andet en højere risiko for bedrag i meget decentraliserede forretninger og specielt i vækst-økonomier som eksempelvis Kina, Indien, Brasilien og lignende. I takt med at danske virksomheder i stadig højere grad er til stede i disse lande, er det højst sandsynligt, at de også er udsat for svindel.

"Bedrageriet sker der hvor der er mulighed for det. Og disse risici kan blive større når en virksomhed vokser eller ændrer sig. Det er derfor vigtigt at være klar over de muligheder, man har, for at beskytte sig mod potentielt snyd," lyder det fra Henrik Kronborg Iversen. Han peger på værktøjer som eksempelvis elektronisk overvågning og analyse, standardiseret rapportering og basal funktionsadskillelse.

Men for at kunne forhindre bedrageri, skal man vide, hvor risiciene findes, og opdage det hurtigst muligt, hvis man alligevel bliver udsat for snyd. Ifølge undersøgelsen benytter kun 7 % af virksomhederne omfattende løbende elektronisk overvågning mens 65 % gør det i begrænset omfang eller periodisk.

"Der er plads til forbedringer, og der er virkelig mange penge at spare, hvis man tænker strategisk, og får implementeret nogle fornuftige og effektive kontrol- og overvågningsprocesser. Det er der desværre alt for få der har, og holdningen blandt virksomhederne er alt for ofte, at denne type snyd er en uundgåelig omkostning, og man håber bare, det ikke har for stor effekt på bundlinjen. Men man kan faktisk gøre noget ved det, ved at indføre nogle relative simple processer og rutiner" slutter Henrik Kronborg Iversen.