DI - Organisation for Erhvervslivet

DI: EU-pagt er afgørende for dansk økonomi

Pressemeddelelse   •   Feb 14, 2011 08:09 CET

DI - Organisation for erhvervslivet støtter en dansk tilslutning til en EU-pagt om konkurrenceevne som foreslået af Tyskland og støttet af Frankrig. DI mener samtidig, at pagten er et yderligere argument for at tage det danske euro-forbehold op til overvejelse.

- Den økonomiske situation i Europa kræver mere end nogensinde sammenhold og fælles opbakning til de nødvendige reformer i de europæiske økonomier. DI har i hele sin levetid anbefalet en afskaffelse af euro-forbeholdet, og pagten vil gøre dette endnu mere aktuelt, siger adm. direktør Karsten Dybvad, DI.

Konkurrenceevne-pagten handler om at styrke vækst og beskæftigelse. Den forpligter de tilsluttede lande til at gennemføre en række nødvendige økonomiske reformer, og til at sikre sig stabilitet i de offentlige finanser.

- Med den europæiske konkurrenceevnepagt bliver der en stærkere integration af medlemslandenes økonomiske politik, og pagten vil repræsentere en historisk milepæl for udviklingen af en egentlig fælles europæisk økonomisk politik, siger Karsten Dybvad.

- Dansk tilslutning til konkurrenceevnepagten vil være af afgørende betydning for finansiel stabilitet i Danmark. Tilslutter Danmark sig ikke pagten, vil vi kunne risikere, at de finansielle markeder opfatter det som et signal om, at Danmark ikke er parat til at gennemføre nødvendige reformer for at fremtidssikre konkurrenceevnen og dermed dansk økonomi, siger Karsten Dybvad.

DI mener, at Danmark kan være særlig udsat for valutaspekulation, hvis vi står uden for den europæiske pagt om konkurrenceevne, hvor det alene vil være overladt til Nationalbanken at forsvare kronen ved at sætte renten op. Det skete sidst i 2008, hvor vi fik en smagsprøve på, hvad der kan ske.

- Ingen kan forudsige, om det går godt igen. Derfor er det uforsigtig omgang med danskernes pengepung at satse på, at Danmark igen kan modstå et spekulativt angreb mod kronen. Det kan føre til rentestigninger for mange danskere og en belastning for dansk erhvervsliv, beskæftigelse og økonomi, siger Karsten Dybvad.