DI - Organisation for Erhvervslivet

DI: Rigtigt fokus på vækst og sunde finanser

Pressemeddelelse   •   Okt 06, 2010 11:19 CEST

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) understreger i sin åbningstale til Folketinget, at regeringen vil gøre op med politikerens gavementalitet og rette et klart fokus på at skabe fornyet vækst i Danmark.

- Det er glædeligt, at statsministeren melder så klart ud om, hvad der er regeringens afgørende udfordring de kommende år - at sikre orden i offentlige finanser og skabe de rigtige rammer for, at de private virksomheder kan skabe vækst og velstand i Danmark. Derfor vil vi også gerne kvittere for, at regeringen til foråret fremlægger en 2020-plan, der kan vise vejen til vækst og sunde offentlige finanser, siger adm. direktør Hans Skov Christensen, DI, i en kommentar til statsministerens åbningstale.

- En stram styring af de offentlige budgetter vil være et helt afgørende fundament for at sikre grundlaget for vækst i de kommende år. Udfordringen tydeliggøres af, at der på nuværende tidspunkt ikke er udsigt til, at nulvæksten på de offentlige udgifter kan holdes i 2010. DI har som en af vejene til at sikre sunde offentlige finanser foreslået nedsættelsen af en offentlig udgiftskommission, siger Hans Skov Christensen.

- Vi ser frem til, at regeringen senere på året vil fremlægge konkrete vækstfremmende initiativer, der kan imødekomme de ti udfordringer, som er identificeret i et samlet Vækstforum. Som statsministeren fremhæver, er det kun fra virksomhederne, velstanden kan komme, men virksomhedernes muligheder er stærkt afhængige af de politiske rammevilkår. Det gælder ikke mindst vores mindre og mellemstore virksomheder, siger DI's adm. direktør.

- Allerede inden for få år kommer danske virksomheder igen til at opleve mangel på arbejdskraft, og DI bakker derfor op om en reform af førtidspensionen, så unge danskere ikke parkeres permanent på forsørgelse, og i stedet hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet. Tilsvarende ser vi positivt på, at regeringen vil kaste et kritisk blik på fleksjobordningen, siger Hans Skov Christensen.

- På langt sigt skabes grundlaget for vækst allerede i folkeskolen. Derfor er det glædeligt, at regeringen opstiller ambitiøse mål for fremtidens folkeskole, så næste generation bliver dygtigere og bedre uddannet end den nuværende. Vi har alle et ønske om en styrket folkeskole, og DI vil fortsat indgå i en dialog om, hvordan Danmark får en folkeskole i verdensklasse, siger Hans Skov Christensen.

- DI vil samtidig gerne kvittere for de overordnede pejlemærker, som statsministeren opstiller for Danmarks klima- og energipolitik. Navnlig at vi vælger de løsninger, hvor vi får mest for pengene, og at vi ikke må sætte vores konkurrenceevne og beskæftigelse over styr, siger adm. direktør Hans Skov Christensen.