DI - Organisation for Erhvervslivet

DI's formand: Uden vækst - ingen velfærd

Pressemeddelelse   •   Sep 29, 2010 09:18 CEST

Vi skal insistere på, at Danmark udvikler sig.

Så klar var udmeldingen fra DI’s formand, Jesper Møller, da han tirsdag åbnede DI’s Erhvervspolitiske Topmøde 2010. Det skete i en af Carlsbergs gamle tappehaller i Valby, hvor næsten 1100 erhvervsledere, ministre, politikere, embedsmænd, opinionsdannere m.fl. var samlet til diskussion af dagens tema: Danmark som udviklingsland.

- Vi skal have Danmark tilbage i den gode cirkel, hvor det private erhvervsliv skaber arbejdspladser. Derfor skal vi vise vilje til vækst. For uden vækst ingen velfærd. Heldigvis er der nu kommet en erkendelse af behovet for vækst langt ind i de politiske rækker, sagde Jesper Møller i sin tale.

DI’s formand kvitterede for regeringens initiativ med oprettelsen af Vækstforum. Og han noterede sig, at der i Vækstforum er skabt konsensus om diagnosen for den manglende vækst i Danmark de seneste ti år.

- Der er enighed om landets 10 hovedudfordringer for vækst og fremgang. Og endnu vigtigere er det, at enigheden er opnået på tværs af et bredt sammensat Vækstforum. Det tegner lovende. Men som fundament for det hele skal Danmark have orden i økonomien. Det er helt afgørende, at Danmark har sunde offentlige finanser! For hvis ikke, kan vi ikke løse udfordringerne, understregede Jesper Møller.

- De bud vi har set indtil nu, er desværre ikke tilstrækkelige. Men vi forventer at se forslag til løsninger fra Vækstforum, der kan bringe Danmark tilbage på vækstsporet. Herunder forslag til, hvordan vi atter får den offentlige økonomi på ret køl, sagde Jesper Møller.

- I den private sektor har vi gennem de seneste år trimmet vores virksomheder til det yderste. Det har været afgørende nødvendigt for mange af os. Det er nu ikke nyt, at vi som virksomheder er opmærksomme på, at få det meste ud af de penge, vi har. Den bestræbelse bliver vi målt på. Det er DI’s indtryk, at samme mentalitet og bestræbelser desværre ikke er helt tilstede i hele den offentlige sektor. Derfor foreslår vi, at der skal nedsættes en udgiftskommission, der skal gennemgår de offentlige budgetter og finde besparelser for mindst 1 pct. af BNP. Det vil forbedre budgettet med over 17 mia. kr., fastslog Jesper Møller og henviste til DI’s netop offentliggjorte Inspirationskatalog med 100 forslag, der atter bringer Danmark fremad.

DI’s formand fremhævede samtidig betydningen af at gøre Danmark til et attraktivt land at investere i. Og i den forbindelse satte han selskabsskatten til debat.

- Jeg vil ikke undlade at benytte anledningen til også at sende en klar opfordring til regeringen - og til det øvrige Folketing: Der er nu et afgørende behov for at sænke selskabsskatten. Både for at kunne tiltrække virksomheder til Danmark. Og helt grundlæggende også for, at Danmark fastholder virksomheder. En lavere selskabsskat vil styrke Danmark i den internationale kamp om at fastholde og tiltrække hovedsæder, udviklingsafdelinger og produktionsenheder, fastslog Jesper Møller.