DI - Organisation for Erhvervslivet

DI: Vejen er banet for mere innovation

Pressemeddelelse   •   Aug 26, 2010 09:56 CEST

Regeringen har i dag præsenteret sit oplæg til ny strategi for styrket innovation i virksomhederne. DI - organisation for erhvervslivet deler roser ud til oplægget.

- Der er mange gode forslag i oplægget. Især hæfter vi os ved, at der omsider bliver etableret én indgang til innovationsordningerne, et call center, hvor især de mindre og mellemstore virksomheder kan få vejledning i at bruge innovationssystemet, og at det bliver muligt for virksomhederne at få lavet et innovationstjek af private virksomheder, siger direktør Lars B. Goldschmidt, DI.

Regeringens oplæg indeholder 37 nye eller videreudviklede forslag til at løfte innovationen i Danmark. DI glæder sig over, at alle ordninger i højere grad skal målrettes erhvervslivets behov og ser frem til at se og drøfte konkretiseringen heraf.

- Vi er forbi de dage, hvor det er muligt at sætte skotter op mellem den offentlige og private sektor. Dansk erhvervsliv har behov for et aktivt samspil og partnerskaber med lovgivere, myndigheder og sagsbehandlere overalt i den offentlige sektor, hvis vi for alvor skal løfte innovationen.

Oplægget "Styrket innovation i erhvervslivet" er åben for forslag og gode ideer frem mod drøftelse i regeringens Vækstforum i november.

-Det er godt, at regeringen nu for alvor tager hul på debatten om hvordan innovation er vejen til vækst for Danmark. Der er et kolossalt behov for, at vi løfter innovationen her og nu - danske virksomheder lider stadig under krisen og på den anden side mødes de af endnu stærkere og hårdere global konkurrence. Innovation er vejen gennem og ud af krisen, siger Lars Goldschmidt.

DI er parat til i den kommende tid at drøfte med regeringen, hvordan vi i højere grad får indarbejdet bedre rammer for innovation i alle erhvervsrelevante politikområder.

- Vi kan eksempelvis blive meget bedre til at understøtte innovation gennem miljø-, arbejdsmarkeds- eller skattepolitikken, siger Lars Goldschmidt.