DI - Organisation for Erhvervslivet

DI Videnrådgiverne: Rapport afliver myte om statens konsulentfråds

Pressemeddelelse   •   Sep 23, 2010 09:44 CEST

Rigsrevisionens beretning om statens indkøb af konsulenter bekræfter, at staten anvender eksterne rådgivere, når der er behov for at få tilført kompetencer, som myndighederne ikke selv råder over. Rapporten viser, at rådgiverne bruges til at få tilført fagspecifikke kompetencer eller uvildige vurderinger.

- Vi ser meget positivt på beretningen, som bekræfter at de statslige indkøbere faktisk har en fornuftig tilgang til brugen af konsulenter. Beretningen dokumenterer klart, at der ikke er belæg for, som nogen hævder, at de statslige fuldmægtige ligeså godt kunne udføre opgaverne selv, siger branchedirektør i DI Videnrådgiverne Henriette Søltoft.

Beretningen peger dog samtidig på punkter, hvor staten kan forbedre sin brug af konsulenter. Det gælder navnlig behovet for en klar strategi for brugen af den rådgivning, man køber.

- Det er klart, som Rigsrevisionen peger på, at de statslige indkøbere skal agere strategisk, for at opnå den bedst mulige værdi, når de køber rådgivning. Men beretningen bekræfter faktisk også, at det allerede er tilfældet de fleste steder. Rigsrevisionen kritiserer primært, at nogle af myndighederne ikke har skrevet strategien ned på papir, siger Henriette Søltoft.

DI Videnrådgiverne bakker op om, at der skal være en hensigtsmæssig brug af eksterne rådgivere i den offentlige sektor, og at statens brug af konsulenter ligesom alle andre offentlige udgifter gennemgås nøje med henblik på at sikre, at de offentlige udgifter udnyttes bedst muligt.

- Men det er helt forfejlet, hvis Rigsrevisionens beretning anvendes som grundlag for besparelser, uden at man sætter sig ind i sagerne. For rapporten viser netop, at de offentlige indkøb af rådgivning faktisk foregår fornuftigt, udtaler Henriette Søltoft.

Hun henviser til, at de statslige indkøbere er gode til at evaluere projekter, herunder på den opnåede værdi af rådgivningen.