Dansk IT

Digitalisering er nøglen til fremtidens velfærd

Pressemeddelelse   •   Feb 04, 2011 08:06 CET

Hvis vi skal udnytte digitaliseringens store potentiale, kræver det, at vi organiserer samfundet på helt andre måder end i dag, lyder det i et nyt debatoplæg fra it-tænkerne bag DANSK IT’s Danmark 3.0-projekt.  Ligesom masseproduktionen i sin tid skabte højkonjunktur i de industrialiserede lande, vil digitaliseringen skabe en nye vindernationer i form af gennemdigitaliserede lande – d-lande, der vil overhale industrilandene som markedsførende.  Men det haster ifølge styregruppen for Danmark 3.0-projektet, hvis Danmark skal med på den digitale bølge. 

- Det kræver nytænkning og politisk mod, hvis Danmark skal blive et d-land. Ikke mindst fordi det forudsætter, at politikerne tænker digitalisering ind i alle aspekter af samfundet – lige fra kultur, økonomi, samfundsorden og lovgivning til vores levevilkår, siger Ejvind Jørgensen, der er formand for Danmark 3.0 styregruppen.

Hånd om udviklingen

Debatoplægget påpeger således, at digitaliseringen allerede påvirker grundlæggende forhold som lovgivningen, demokratiet og relationen mellem stat og borger.  Blandt andet opstår nye former for sociale relationer, ligesom vi nærmer os en ”Wild West”-situation, hvor alle bare ”låner” hinandens gode idéer, og hvor vinderen er den, som er bedst til at bruge de ”lånte” idéer til at skabe forretningsmæssige succeser. Derfor er det ifølge debatoplægget på høje tid, at man fra politisk hold tager hånd om udviklingen, og

organiserer samfundet, så vi får størst mulig gavn af teknologien.  - Danmark har gode forudsætninger for at surfe med på den globale digitaliseringsbølge og blive et d-land.

Vi er en handelsnation med en veluddannet, forandringsvillig og teknologiparat befolkning, som er vant til at begå sig internationalt, skriver styregruppen i oplægget.

- Vi vil dog stå endnu stærkere, hvis man fra politisk hold laver en strategi, der ikke kun forholder sig til de enkelte teknologier, men også ser på, hvordan vi organiserer samfundet, så vi får mest mulig vækst og velfærd ud af digitaliseringen, supplerer Ejvind Jørgensen.  Danmark 3.0-styregruppen har som en del af det 41-siders debatoplag derfor lanceret fire initiativer, der kan bringe Danmark nærmere på at blive et d-land:   

”Put a man on the moon”-projekt

Regeringen bør iværksætte et nationalt samlingsprojekt, et ”put a man on the moon”-projekt, i form af en ny digitaliseringsstrategi, som kan sikre, at Danmark springer ud som d-land og leder landet frem mod en ny periode med højkonjunktur.

Digitale fundamenter

Ligesom det industrialiserede samfund er baseret på en række infrastrukturer (fx veje, havne og forsyning), vil det digitale samfund (d-land) være baseret på en række digitale infrastrukturer, som kan kaldes digitale fundamenter. Det er statens ansvar at definere og investere i de digitale fundamenter, og staten bør sikre styringen af de digitale fundamenter og stille dem til rådighed for samfundet.

Nationale styrkepositioner

Staten bør udpege et sæt af nationale styrkepositioner, hvor Danmark ønsker at indtage en international digital førerposition. 

Digitale grundlove og strategier

Som led i digitaliseringsstrategien bør lovgivningen tilpasses for både at minimere statens digitale sårbarhed og fuldt ud sikre borgernes retssikkerhed. Ligeledes er en sådan lovgivning forudsætning for at skabe den nødvendige tryghed, som giver borgerne mulighed for at udfolde sig stadigt mere vidtgående idet digitale univers.

Debatoplægget kan læses på

http://dit.dk/aktuelt/Nyt_fra_DIT/Nyheder/~/media/Files/Publikationer/Gratis_publikationer/DK3_0-Rapport%20nr-1_FINAL.ashx 

 

Om Danmark 3.0-projektet

Danmark 3.0-projektet har omfattet mange typer af aktiviteter, herunder fem temaarrangementer med fokus på energi, miljø og klima, sundhed, tryghed og sikkerhed i samfundet, uddannelse og forskning samt innovation, iværksætteri og beskæftigelse, etablering af en it-tænkergruppe samt en it-politisk åbningsdebat på Christiansborg.

Flere end 500 personer har bidraget til projektet - deriblandt både privatpersoner, embedsfolk, politikere og fem ministre. Under projektet er der produceret et stort antal artikler, blogindlæg, radioudsendelser, videoindslag mv., hvoraf meget er samlet på www.danmark3nul.dk. Debatoplæggets synspunkter og forslag er Danmark 3.0-styregruppens alene, og enkeltpersoner, som har deltaget i processen, kan således ikke tages til indtægt for rapportens indhold og konklusioner.

For mere information kontakt venligst:

Ejvind Jørgensen, formand for DANSK IT’s styregruppe for Danmark 3.0 og direktør i Rambøll Management, tlf.: 51 61 78 71 , e-mail: Ejvind.Jorgensen@r-m.com

Per Tejs Knudsen, medlem af DANSK IT’s styregruppe for Danmark 3.0 og direktør, cBrain Technology A/S, tlf.: 44 74 86 46, mobil 40 62 67 67, e-mail ptk@cbrain-technology.com 

Peter Pietras, medlem af DANSK IT’s styregruppe for Danmark 3.0 og direktør Odense Kommune, tlf.: 6375 4002, mobil 21 49 76 78, e-mail pfp@odense.dk   

Klaus Kvorning Hansen, formand, DANSK IT (DIT) (til daglig direktør i PenSam), tlf. 44 39 37 00 / mobil 25 27 74 16, mail: kkh@pensam.dk