DLG

DLG satser massivt på vitaminer og mineraler

Pressemeddelelse   •   Feb 06, 2013 09:55 CET

DLG-koncernen har indledt en massiv og ambitiøs satsning på vitaminer og mineraler til dyrefoder og går efter at være top-tre spiller på markedet i Europa. Det nye brand Vilofoss har allerede i 2012 nået en omsætning på 2,7 milliarder og en indtjening på 80 millioner før skat. Nu i februar føjes endnu en fabrik til Vilofoss-gruppen, som dermed kommer op på 14 fabrikker.

Som et led i en større vækstplan vil DLG fordoble aktiviteterne på mineral- og vitaminområdet inden for de næste tre til fem år. Brandet Vilofoss, som blev lanceret sidste år, har netop opkøbt den franske virksomhed Echarm, som producerer og sælger ca. 10.000 kvægmineraler og forskellige supplementsprodukter. Virksomheden ligger i Normandiet, hvilket er det mest kvægintensive landbrugsområde i Frankrig. Virksomheden vil indgå i Calcialiments aktiviteter og dermed i den samlede Vilofoss-gruppe.

"Vores omsætning i Vilofoss-gruppen er steget fra 2,3 milliarder kr. i 2011 til 2,7 milliarder kr. i 2012, og vi har derfor grund til at tro på, at vi kan blive top-tre spiller på vitamin- og mineralmarkedet i Europa. Når man først har et gennembrud på et marked, så akkumulerer det interesse fra andre, der gerne vil gøre forretning, og det styrker igen mulighederne for vækst", siger koncernchef i DLG Kristian Hundebøll.

Ønsket er at realisere ambitionen ved fortsat høj faglighed og kvalitet, yderligere vækst på det tyske, franske og polske marked og en bredere koncerntankegang. Hertil kommer, at DLG ønsker at udnytte synergien i Vilofoss' nu 14 fabrikker, der opererer under brands som: Vitfoss og Stormøllen i Danmark, Fodermix i Sverige, Calcialiment i Frankrig og Deutsche Vilomix i Tyskland, Vilofoss i Rusland og Polen og nu fra 1. februar også Echarm i Frankrig.

Vilofoss-gruppen har opnået en samlet produktionsvolumen på 260,000 tons, og det var da også især mulighederne for stordriftsfordele, som havde betydning for satsningen på Vilofoss. Vilofoss-gruppens samlede størrelse gør, at man kan optimere fabrikkerne generelt og dermed reducere produktions- og logistikomkostningerne.

"Vi er allerede ret gode til at udnytte synergier på tværs af landene, men vi skal blive endnu bedre - både i produktudviklingen og i salget af de enkelte fabrikkers og salgskontorers mærkevarer. Som det er nu, har Vilofoss-gruppen 12 til 14 procent af markedsandelen i Europa, og det tal skulle gerne komme op på 20 procent. Men for at nå de samlede vækstmål, er det nødvendigt også at vinde nye markeder. Konkret kigger vi på opkøbsmuligheder i England og Kina", siger koncernchef Kristian Hundebøll.

Hvad er vitaminer og mineraler egentlig?

Vitaminer og mineraler fylder ca. to procent af foderet og udgør fem pct. af prisen, men betyder 100 pct. for dyrenes produktivitet. Vitaminerne er essentielle for immunitet og foderets omsætning, mens mineraler primært bruges som byggesten. Råvarerne i foderblandingerne indeholder nogle af mineralerne, men for at få det rette afbalancerede foder, supplerer man med vitamin- og mineralblandinger. Det svarer til en vitaminpille til mennesker.

Vidste du ...

  • At Vilofoss vitaminer og mineraler årligt ender i 17 millioner tons færdigfoder?
  • At der årligt bliver brugt 566.000 lastbiler med 30 tons foder hver til at distribuere 17 millioner tons foder?
  • At hvis de 566.000 lastbiler kører i forlængelse af hinanden, vil de danne en række på 11.320 km, hvilket svarer til en fjerdedel af jordens omkreds?
  • At der hver dag året rundt kører 1.550 lastbiler i Europa fyldt med foder, der er iblandet Vilofoss-vitaminer?