Region Hovedstaden

Dobbelt så mange ufaglærte vil blive ledige over de næste ti år

Pressemeddelelse   •   Jun 14, 2011 09:37 CEST

Der vil være 19.000 færre stillinger til ufaglærte sjællændere og bornholmere i 2020.

30.000 ledige ufaglærte i Østdanmark i 2020
Godt 30.000 ufaglærte sjællændere og bornholmere risikerer at gå ledige i 2020, fordi der i de kommende ti år vil ske et væsentligt fald i behovet for ufaglært arbejdskraft inden for landbruget, industrien og i den offentlige sektor. Det svarer til en ledighed på 6,7 %. 

Ledigheden vil være størst for ufaglærte i hovedstadsregionen
Udfordringen er størst i Region Hovedstaden. Her skønnes overskuddet af ufaglært arbejdskraft at være på 25.000 i 2020, svarende til 7,7 pct. af den ufaglærte arbejdsstyrke, mens overskuddet i Region Sjælland vil være på 5.000, svarende til 4,4 pct. af den ufaglærte arbejdsstyrke. 

Tallene dokumenteres i ny rapport fra bl.a. Region Hovedstaden
Det viser en fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft i Østdanmark, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. 

Faglært arbejdskraft vil blive en mangelvare
Samtidig vil der i de kommende 10 år blive et væsentligt underskud af faglært arbejdskraft. Uddannelse er derfor et omdrejningspunkt for den indsats, som Region Hovedstaden og Region Sjælland har iværksat for at imødegå problemstillingen: 

Hurtigarbejdende arbejdsgruppe skal se på problemet i Hovedstaden
- Ufaglærte skal have de rigtige tilbud om efteruddannelse, så de bliver kvalificerede til nye typer job som faglærte eller i servicesektoren. Vækstforum Hovedstaden vil derfor nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe. Den skal komme med 5 til 10 konkrete bud på, hvordan erhvervsuddannelserne kan tiltrække og fastholde flere dygtige unge og ufaglærte, siger Vibeke Storm Rasmussen (S), regionsrådsformand i Hovedstaden. 
 
5 nye erhvervsskoleafdelinger mindsker transportafstandene for de unge
 Samtidig har vi i regionen etableret lokale erhvervsskoleafdelinger i 5 nye byer. Det har løst en af de helt store barrierer, nemlig de lange transportafstande. Det har fået flere ufaglærte i gang med en uddannelse, siger Vibeke Storm Rasmussen. 

Region Sjælland satser på fjernundervisning 
I Region Sjælland er man ligeledes opmærksom på, at geografisk afstand til uddannelsesstedet har stor betydning: 

- Analysen viser med al tydelighed, at der i 2020 vil være et overskud af ufaglært arbejdskraft i Region Sjælland. Det er vi meget bevidste om, og har allerede igangsat en række initiativer, fx flere forsøg med fjernundervisning, så man kan tage efter- og videreuddannelse uafhængigt af tid og sted, siger regionrådsformand Steen Bach Nielsen, og fortsætter: 

Ny satsning skal samle Region Sjællands aktører om langsigtede uddannelsesmål
- Derudover har vi i Regionsrådet igangsat en stor regional satsning på uddannelses- og kompetenceområdet kaldet "Kompetenceparat 2020", som skal samle regionens aktører om en række fælles langsigtede mål. Vi vil med "Kompetenceparat 2020" gerne medvirke til at vi ser fremad og bliver bedre i stand til at imødegå arbejdsmarkedets langsigtede behov. 

Flere ufaglærte har gennemført en gymnasiel uddannelse
Analysen viser samtidig, at der bliver flere ufaglærte med en gymnasial uddannelse, mens antallet af ufaglærte med grundskole falder. Stigningen vil dog især ske i Region Hovedstaden. I Region Sjælland vil der fortsat være en del uden en gymnasial uddannelse. 


Yderligere oplysninger: 

  • Vibeke Storm Rasmusen, regionsrådsformand i Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21
  • Steen Bach Nielsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, tlf. 30 61 64 46
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
  • Per Bennetsen, Koncerndirektør i Region Sjælland, tlf. 57 87 50 04