DR Kommunikation

DR har fået flere kvinder i ledelsen siden 2005

Pressemeddelelse   •   Nov 25, 2010 08:38 CET

Deltagerne ved netværksmødet tæller i alt cirka 90 kvindelige ledere og lederaspiranter, som kommer fra TDC, Finansministeriet, Nykredit, DONG Energy og DR.

I alt har 111 danske virksomheder, ministerier, forbund og institutioner skrevet under på ligestillingsministerens charter for flere kvinder i ledelse. Fem virksomheder - TDC, Nykredit, DONG Energy, Finansministeriet og DR har iværksat endnu et initiativ som skal sætte kvinder og ledelse på dagsorden - nemlig netværk på tværs af virksomhederne. Formålet med netværkene er at intensivere arbejdet og i et langsigtet perspektiv at få flere kvinder i ledelsen i de enkelte virksomheder. Samtidig vil de fem virksomheder gerne inspirere andre virksomheder til lignende initiativer.

På netværksmødet er det hensigten, at deltagerne etablerer professionelle bånd på tværs af virksomhederne og samarbejder om at udvikle deres kompetencer, så de hver især får inspiration, værktøjer og viden til målrettet at forfølge lederkarrieren.

DR har ambitiøst mål
DR har siden 2005 arbejdet struktureret for at få flere kvinder på ledende poster, og direktionen satte sig dengang som mål, at halvdelen af DRs lederstillinger skal være besat af kvinder, når vi rammer 2015. Dengang var tallet 28 procent, og det tal er i dag steget til 37 procent.

HR-direktør i DR, Inger Kirk, fremhæver at fokus giver resultater, og at det også kan afspejles i det fremskridt, der er sket i DR på området. Hun erkender dog samtidig, at målet endnu langt fra er nået.

"Det er vigtigt, at vi får de bedste ledere, det er helt afgørende for enhver virksomhed - også DR. Derfor skal vi have hele talentmassen i spil, uanset køn. Men hvis vi ikke har fokus på også at få kvinderne frem på banen, så får vi et alt for snævert rekrutteringsgrundlag. Og når det er sagt, så sker rekruttering selvfølgelig altid med respekt for, at det i sidste ende er kvalifikationer og ikke kønnet, der er afgørende," siger hun og fortsætter:

"Vi arbejder med et delmål om at have 40 procent kvinder på chefposterne ved udgangen af 2010, så også i DR skal det retfærdigvis siges, at vi har et stykke vej igen. Det er dog en væsentlig stigning siden projektets start, og vi har også et klart og vedvarende fokus på dette område og arbejder ud fra en ambitiøs, men helt nødvendig ambition om en ligelig kønsfordeling i ledelsen."