DR Kommunikation

DRs eget ankesystem bruges mere end Pressenævnet

Pressemeddelelse   •   Feb 11, 2011 09:40 CET

I sin seneste rapport til DRs bestyrelse fremhæver han, at ankesystemet i 2010 færdigbehandlede 30 sager – heraf var de 14 fra folk, der havde retlig interesse, og derfor også kunne være gået til Pressenævnet. I samme periode afgjorde Pressenævnet kun otte DR-sager.

- ”Det er dette ekstra led i DRs klagesystem, som er en del af ordningen med en lytter- og seerredaktør. Det er her, jeg kan behandle afviste programklager og lave en indstilling til generaldirektørens endelige afgørelse. Pointen er, at DR hermed har en ekstra mulighed for at fange fejl og klare sagerne selv, uden at man behøver at få eksterne kontrolorganer som Pressenævnet på banen. Det erstatter på ingen måde nævnet, men jeg synes, det har vist sig at være et godt og praktisk supplement, ”siger Jacob Mollerup.

14 fik helt eller delvist medhold
Ud af de 30 ankesager i 2010 fik klagerne helt eller delvist medhold i 14 tilfælde. I alle sagerne fulgte generaldirektøren indstillingen fra lytter- og seerredaktøren.

Sagerne omfatter blandt andet problemer med forelæggelse og indhentning af kommentarer fra kritiserede, faktuelle fejl, fairness i retsreportage, relevant billeddækning, interviewformer og meget mere. Alle sager er kort refereret på www.dr.dk/etik og i lytter- og seerredaktørens halvårsrapporter, der ligger på www.dr.dk/publikationer.