DTU Danmarks Tekniske Universitet

DTU skal udvikle instrument til diagnosticering af alzheimer

Pressemeddelelse   •   Nov 11, 2010 11:24 CET

Med en bevilling på 10,5 mio. kroner skal DTU Nanotech lede et stort og prestigefyldt EU-projekt, der skal udvikle et målesystem til diagnosticering af alzheimer og lignende nervesygdomme i hjernen. 

Målet med EU-projektet ’Nanosystems for early Diagnosis of neurodegenerative Diseases’ er at konstruere et målesystem, der inden udbruddet af en nervesygdom kan afsløre, om der er sket
ændringer og ubalancer i hjernecellerne - en udvikling, som senere kan føre til alzheimer, parkinson eller lignende typer demens, hvor mekanismer i celler ødelægges.

Systemet er et såkaldt ”lab-on-a-chip”, som på nano- og mikroplanet indeholder de samme funktioner, der er i store laboratorier. Nano- og mikroplanet indebærer flere fordele - der kræves mindre prøvemateriale, og det vil blive muligt at screene store dele af befolkningen med en større hyppighed.

Projektet varer fem år og skal føre til udvikling af et lille instrument, som den praktiserende læge rutinemæssigt kan benytte til at se, om patienten vil udvikle en nervesygdom. Hidtil har disse
sygdomme været uhelbredelige, men lægevidenskaben håber på snarlig udvikling af ny medicin, som vil have størst virkning, hvis ændringer i hjernecellerne opdages i tide.

EU-projektet er yderst relevant, da mange ældre rammes af nervesygdomme. I Danmark har ca. 42.000 ældre alzheimer – svarende til 7 % af befolkningen mellem 65-84 år.
For samfundet er den årlige økonomiske udgift til behandling og pleje af personer med alzheimer ca. 3,5 mia. kr. Dette beløb stiger, efterhånden som den danske befolkning bliver ældre.

Professor Jörg Kutter fra DTU Nanotech er koordinator for projektet, som rummer 18 samarbejdspartnere, heriblandt førende forskere fra europæiske universiteter, forskningsinstitutioner og
virksomheder. Professor Jörg Kutter er ekspert i mikrofluidik, der skal benyttes til at bevæge de minimale blodprøver gennem instrumentets små mikro-kanaler, og han siger om projektet:

”Vi står foran et spændende samarbejde med Europas førende eksperter inden for de teknologier, der skal udvikles og kombineres for at konstruere et målesystem til test for demens-sygdomme. For DTU Nanotech er projektet udbytterigt, fordi det bringer os i en globalt ledende position inden for lab-on-a-chip til detektering af sygdomme. Dertil kommer, at vi får et samarbejde med bl.a. Curie-instituttet i Frankrig, der er en stor kapacitet på området.”

Projektet indledes med et kick off-møde i København d. 11.-12. november, hvor pressen er velkommen.

http://www.dtu.dk/

Pressekontakt
Professor Jörg Kutter
45 25 63 12


DTU - Danmarks Tekniske Universitet
Anker Engelunds Vej 1 101A 
2800 Kgs. Lyngby
Danmark