Miljøministeriet

Dyrehaver skal drøftes i Skovpolitisk Udvalg

Pressemeddelelse   •   Sep 30, 2010 09:58 CEST

Miljøministeriet sendte den 2. juli i år et lovforslag om stop for yderligere dyrehaver i fredskov i Danmark i høring. På baggrund af argumentationen i flere af de høringssvar Miljøministeriet har modtaget, har miljøminister Karen Ellemann (V) besluttet ikke at fremsætte lovforslaget men i stedet bede Skovpolitisk Udvalg om at inddrage spørgsmålet i deres arbejde. Udvalget, som er nedsat af miljøministeren, skal til foråret fremlægge sit forslag til fremtidens skovpolitik i Danmark.

Det afgørende for mig i forhold til de danske skove og den danske natur i det hele taget er, at benyttelse og beskyttelse skal gå hånd i hånd. Flere af de høringssvar, vi har modtaget, viser, at det ikke er så entydigt, hvordan dyrehaver påvirker biodiversiteten, siger Karen Ellemann.

Det er med de øjne, jeg nu beder Skovpolitisk Udvalg om at komme med deres anbefalinger til om, der skal være flere dyrehaver i fredskov og i bekræftende fald, hvordan vi sikrer, at eventuelle fremtidige dyrehaver etableres på en naturmæssig forsvarlig og afbalanceret måde, siger Karen Ellemann. 

Skovpolitisk Udvalg består af 17 medlemmer, der repræsenterer alle primære interesser inden for skovbruget. Udvalget kommer til foråret 2011 med en række anbefalinger til den fremtidige skovpolitik.

Yderligere oplysninger:
Sune Bové, pressechef i Miljøministeriet, subov@mim.dk 7254 6032 / 2537 0771.
Mads Jensen, kontorchef, Skov- og Naturstyrelsen, maj@sns.dk, 7254 2601