Fødevarestyrelsen

Dyrevelfærd halter i udvalgte kreaturbesætninger

Pressemeddelelse   •   Okt 06, 2010 09:26 CEST

En række kreaturer med ubehandlede skader eller sygdomme. Det var resultatet af en uanmeldt kontrol, som Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har gennemført på 50 særligt udvalgte kvægbesætninger hen over sommeren.

Besætninger var udpeget til nærmere kontrol på baggrund af statistikker fra slagterierne over eksempelvis skader på dyrene. I cirka hver tredje besætning var der problemer med enten plejen eller behandlingen af syge og tilskadekomne dyr.

Generelt skal et dyrs skade umiddelbart vurderes af besætningsejeren med henblik på at sikre, at dyrene får den nødvendige omsorg og pasning. Er landmanden i tvivl eller lidelserne alvorlige, skal landmanden kontakte dyrlægen.

Veterinærrejseholdet indgav i et enkelt tilfælde en politianmeldelse for groft uforsvarlig håndtering og utilstrækkelige behandling af en tilskadekommen ko.  Ellers blev det givet 14 påbud og en håndfuld af de mindre alvorlige indskærpelser.

I de tilfælde, hvor Veterinærrejseholdet måtte give påbud, var dyrene typisk halte på grund af overbelastninger eller havde betændelse i lemmerne.

- At vi finder så mange overtrædelser i vores stikprøvekontrol er ikke tilfredsstillende, selvom det var besætninger vi havde ekstra grund til at kikke nærmere på, siger leder af Veterinærrejseholdet Flemming Kure Marker.

- Landmanden har ansvaret i første omgang og skal hurtigt tage hånd om dyrene og f.eks. få den halte ko væk fra betongulvet og over på et blødt underlag. Er han i tvivl om hvad der skal til, skal han tage telefonen og få fat på en dyrlæge. Den slags fund, som vi har fundet her, er ikke noget en professionel besætningsejer bør overse, siger Flemming Kure Marker.

Sagerne kan betyde, at landmanden også trækkes i landbrugsstøtte.


Nye initiativer til sikring af dyrevelfærd
Siden 1. september har det været obligatorisk for næsten 5.000 større kvæg- og svinebesætninger at have obligatoriske rådgivningsaftaler med en praktiserende dyrlæge. Samtidig er der indført krav om, at landmanden udfører egenkontrol med dyrevelfærden og beskriver, hvordan han sikrer, at lovgivningen for dyrevelfærd bliver overholdt.

Fra 2011 skal besætningsdyrlægen indberette, hvis landmanden overskrider grænseværdier for medicinforbrug, skuldersår hos søer og for klovlidelser i kvægbesætninger som led i den såkaldte ’gult kort-ordning’.


Kontakt
Flemming Kure Markerer, leder af Veterinærrejseholdet, tlf. 72 27 52 21 eller dyrlæge Stig Jessen, tlf. 72 27 52 04.