Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Dyrevelfærdskontrol fokuserer på problemer

Pressemeddelelse   •   Okt 18, 2010 12:42 CEST

Rapporten viser, at Fødevarestyrelsens dyrevelfærdskontrol har fat i problembesætningerne. Ved hjælp af forskellige risikoparametre udvælger myndighederne de besætninger til kontrol, hvor sandsynligheden for, at der kan være problemer med dyrevelfærden er størst. Og resultaterne afspejler dermed ikke en generel tilstand i de danske stalde og besætninger. Risikoparametrene baseres på de nyeste data om besætningerne, herunder tidligere resultater af myndighedernes dyrevelfærdskontrol. Da risikoparametrene løbende udbygges, målrettes kontrollen mere og mere fra år til år, og det er også tilfældet mellem 2008 og 2009.

Mere målrettet kontrol med dyrevelfærd

Fødevarestyrelsens risikobaserede udpegning vil fremover betyde, at kontrollen får endnu mere fokus på de besætninger, hvor dyrevelfærden halter. Fødevareminister Henrik Høegh mener, at kontrolresultaterne er vigtige i det politiske arbejde. ”Dyrevelfærdskontrollen skal blive endnu bedre til at få fat i de landmænd, der har sværest ved at overholde reglerne på dyrevelfærdsområdet. Sådan får vi størst effekt af vores kontrolindsats, og kan samtidig politisk sætte målrettet ind, som vi fx har gjort med et aktuelt lovforslag om uddannelseskrav til minkavlere og med indførelsen af obligatorisk sundhedsrådgivning, hvor jævnlige, lovbestemte dyrlægebesøg skal sikre en forebyggende indsats”, siger Henrik Høegh. Rapporten “Kontrol af Dyrevelfærd 2008 og 2009” er udarbejdet af Fødevarestyrelsens Videncenter for Dyrevelfærd. Den indeholder resultaterne af Fødevarestyrelsens dyrevelfærdskontrol i besætninger, ved transport af dyr samt på slagterier i 2008 og 2009. Som noget nyt fokuserer rapporten på særlige problemområder inden for fire temaer: ’Opstaldning af dyr’, ’Syge og tilskadekomne dyr’, ’Transport af dyr’ og ’Bedøvelse og aflivning’. Tematiseringen gør det enklere at sammenligne dyrevelfærden på tværs af dyrearter. Der, hvor lovgivningen blev overtrådt, var det især overtrædelser af krav om pasning af syge og tilskadekomne dyr, opstaldning af kalve samt krav om svin og pelsdyrs adgang til rode- og beskæftigelsesmateriale.

Yderligere oplysninger:Veterinærdirektør Jan Mousing, 72 27 65 03 / 40 38 02 52

Pressekontakt.Nicolai Schacke, pressesekretær,: 33 92 42 83 /  20 91 59 01

Fakta:

Hvem udførte dyrevelfærdskontrol i 2008 og 2009?

• I besætninger: Embedsdyrlæger ansat i Fødevarestyrelsen

• Ved vejkontrol af transporter: Politiet med dyrlægefaglig bistand fra Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold

• På samlesteder og ved udførsel af dyr direkte fra besætning: Embedsdyrlæger ansat i Fødevarestyrelsen

• På slagterier: Embedsdyrlæger bistået af teknikere, begge ansat i Fødevarestyrelsen Risikoparametre i 2008 og 2009Lige siden Fødevarestyrelsen indførte 5 %-stikprøvekontrol i 2004, er en del af de kontrollerede besætninger blevet udpeget efter såkaldte risikoparametre. Ved at bruge risikoparametre kan Fødevarestyrelsen udpege de besætninger, hvor der sandsynligvis er størst risiko for problemer med dyrevelfærden. De risikoparametre, som har været brugt ved udpegningen i 2008 og 2009, omfatter overordnet:

• Besætningsstørrelse

• Besætningstype

• Antibiotikaforbrug

• Tidligere overtrædelser af dyreværnslovgivningen

• For kvæg: Tidligere overtrædelser af lovkravene for mærkning af dyr

• For kvæg: Levering af mange dyr med trykninger til slagtning Velfærdskontroldata fra 2008 og 2009 kan ikke umiddelbart sammenlignes, da der ikke er anvendt samme udpegningskriterier de to år. Fakta om Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold

• Dannet i 2009 efter sammenlægning af Dyrevelfærdsrejseholdet og Medicinrejseholdet• Udfører kampagner og tematiserede kontroller på dyrevelfærds- og medicinområdet

• Bistår rigspolitiet ved vejkontrol af dyretransporter

• Bistår anklagemyndigheden ved forberedelse af retssager på dyrevelfærdsområdet Risikoparametre fremoverI august 2008 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre et veterinærforlig, som blandt andet betød, at risikoudpegningen til 5 %-kontrollen skulle videreudvikles. Derfor har Fødevarestyrelsen allerede fra 2009 taget nye risikoparametre til udpegning af besætninger i anvendelse, fx slagtefund hos kvæg. Fra 2010 forventer Fødevarestyrelsen desuden at bruge data fra sundhedsrådgivning og egenkontrol med dyrevelfærd som grundlag for udpegningen af besætninger.

Læs hele rapporten her [pdf-fil, 4 MB]