Gentofte Kommune

Dyssegårdsparken får et grønt løft

Pressemeddelelse   •   Feb 07, 2011 12:47 CET

En kærlig hånd til parkens træer, buske og blomster og en styrkelse af stedets rekreative funktion, det er noget af det, der sættes fokus på i den nye udviklingsplan for Dyssegårdsparken.

En kærlig hånd til parkens træer, buske og blomster og en styrkelse af stedets rekreative funktion, det er noget af det, der sættes fokus på i den nye udviklingsplan for Dyssegårdsparken.

Teknik og Miljøudvalget vedtog den 1. februar en ny spændende udviklingsplan for Dyssegårdsparken. Der bliver tale om et karakterløft, som understøtter parkens naturmæssige og æstetiske kvaliteter i retning af en afslappet og romantisk stemning. Samtidig er der i planen fokus på, at parkens indretning skal udvikle og forbedre borgernes muligheder for motion i hverdagen.

I planen indgår også indretningen af et særligt område til løsgående hunde samt renovering/udskiftning af bænke, borde og andet inventar. Dyssegårdsparken er i dag et meget værdifuldt rekreativt område for beboerne i den sydvestlige del af Gentofte, og der er meget fine muligheder for at opleve et rigt og varieret dyre- og planteliv.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Lisbeth Winther (K), siger: ” Det er vigtigt, at vi værner om sådanne grønne steder, men også udvikler dem, så de opfylder de behov borgerne har i dag ikke kun til afslapning og hygge, men også til aktiviteter, leg og motion. Så jeg er glad for, at vi nu i dialog med Dyssegårds Grundejerforening har fået en ny udviklingsplan for parken.

Planen har særligt fokus på at styrke parkens ”rygrad”, som er de træer, buske og planter, som skaber hele parkens karakteristiske struktur. (se vedlagte tegning)

Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Heisel (S) deler glæden over udviklingsplanen og siger: ”Jeg er meget glad for, at vi nu har fokus på de rekreative områder i kommunen. Den nye plan giver et flot karakterløft til Dyssegårdsparken, med en mere varieret beplantning bl.a. med smukke frugttræer, en renovering af legepladsen og et særligt område i parken, der indrettes til hunde-skov for løse hunde”.

Dyssegårdsparkens legeplads, som er meget velbesøgt, bliver renoveret i år som et resultat af budgetforliget for 2011 med alle partier bortset fra Det Radikal Venstre.

På længere sigt kan det også forventes at parken skal indgå i kommunens klimatilpasningsstrategi, f.eks. ved at Nordvand får tilladelse til at anlægge et underjordisk overløbsbassin under den store plæne i parken. Derved udnyttes det store areal under plænen til et godt formål, som bl.a. vil være til gavn for de borgere i området, der oplever oversvømmede kældre ved meget voldsom regn.

 

Baggrund:

- I Grøn Strukturplan vedtaget i 2010 er opstillet seks målsætninger for den grønne ressource i Gentofte Kommune. Grøn Strukturplan danner rammen for udarbejdelse af handleplaner som f.eks. en udviklingsplan for et grønt område. Formålet er at sikre en kontinuerlig udvikling for det grønne område og en pleje, som understøtter den ønskede karakter i den pågældende have, park eller naturområde. Hermed understøttes områdets rekreative, naturmæssige og æstetiske værdier.

- Den gamle udviklingsplan for Dyssegårdsparken er fra 2003.


Kontaktinformation:

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Lisbeth Winther, mobil 22 99 73 37, mail:lwi@gentofte.dk

Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Heisel, mobil 26 30 00 33, mail:sbhe@gentofte.dk

Teknisk direktør Trine L. Holmberg, telefon: 39 98 80 01

Kommunikationsmedarbejder Sunniva Pedersen-Reng, telefon: 39 98 30 20, mobil: 23 38 85 39, mail: reng@gentofte.dk



Vedhæftede filer: